Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Reiseforsikring

Nå kan du spare penger på en av markedets beste reiseforsikringer. Forsikringen gir deg og din familie god dekning året rundt, og den gjelder hver gang du forlater hjemmet ditt - både fritidsreiser (f.eks. tur til butikken) eller tjenestereiser.

Reise Ekstra

Reise Ekstra er Tryg sin beste reiseforsikring.

Reiseforsikringen er særlig god for reisesyke, avbestilling og reisegods.

Reise Ekstra gjelder på både fritidsreiser og tjenestereiser, hver gang du forlater hjemmet ditt. Og du velger selv om du vil ha egenandel.

Reise Ekstra dekker også alt som dekkes av vår standard reiseforsikring, og har bedre utbetaling og bedre vilkår. 

Med tilleggsdekningen Ulykke Ekstra dekkes reiseulykker. Dekningen omfatter varig skade på person, utgifter til medisinsk behandling og dødsfall. 

Viktigste grunner til å velge Reise Ekstra

  • En av markedets beste reiseforsikringer 
  • Gjelder året rundt og hver gang du forlater hjemmet ditt - både fritidsreiser (f.eks tur til butikken) og tjenestereiser 
  • Reisesyke og hjemtransport erstattes uten øvre beløpsbegrensning 
  • Reisegods og verdigjenstander erstattes uten øvre beløpsbegrensning (maksimalt
    kr 30.000 pr enkeltgjenstand) 
  • Avbestilling erstattes uten øvre beløpsbegrensning 
  • Egenandel på leiebil erstattes med inntil kr 10.000 
  • Døgnåpen, norsk alarmsentral med spesialutdannede eksperter som hjelper deg

Det lønner seg å samle forsikringene dine

Som Nordea-kunde kan du få inntil
25 % i samlerabatt på forsikringer i Tryg, i tillegg til 10% rabatt det første året hvis du kjøper på nett. 

Ønsker du å flytte dine forsikringer eller tegne nye, kan du også ringe Kundeservice 232 06001 alle dager hele døgnet for å avtale møte.

Standard reiseforsikring

Billig reiseforsikring med begrenset dekning

Standard reiseforsikring er en billig reiseforsikring med begrenset dekning, men som likevel gir sikkerhet for de alvorligste hendelsene som kan skje.

Forsikringen gjelder på fritidsreiser med overnatting, og har egenandel ved skade. 

Du kan i tillegg kjøpe dekning for invaliditet eller død som følge av ulykkesskade.

Egenandel på reiseforsikring er kr 1.000,00

Har du behov for bedre dekning anbefaler vi Reise Ekstra.

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Vi samarbeider med Tryg på forsikringer og beregning av pris på forsikring og kjøp foregår på tryg.no. Du kan ordne forsikringen her og nå!

Beregn pris i Tryg sin kalkulator og kjøp reiseforsikring Åpnes i nytt vindu

Forenklet fremstilling av vilkår

Informasjonen på denne siden er kun et utdrag av vilkårene for reiseforsikring. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se tryg.noÅpnes i nytt vindu