Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke.

Hva dekker en ulykkesforsikring?

  • Tryg Legehjelp Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål, få resept og henvisning til spesialist. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året.  
  • Utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
  • Behandlingsutgifter i inntil tre år.
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall. 

Du kan du utvide forsikringen til å gjelde for aktiviteter med høy risiko.

Det lønner seg å samle forsikringene dine

Som Nordea-kunde kan du få inntil
25 % i samlerabatt på forsikringer i Tryg, i tillegg til 10% rabatt det første året hvis du kjøper på nett. 

Ønsker du å flytte dine forsikringer eller tegne nye, kan du også ringe Kundeservice 232 06001 alle dager hele døgnet for å avtale møte.

Hvem gjelder ulykkesforsikringen for?

Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset, og er mellom 16-75 år. Ulykkesforsikring kan tegnes av personer fast bosatt i Norge og medlem av Norsk Folketrygd.

Barn under 16 år tegner egen barneulykkesforsikring. Man kan også være dekket for ulykker gjennom andre forsikringer, som for eksempel reiseforsikring.

Hva vil forsikringen din koste?

Nordea og Tryg samarbeider om person- og skadeforsikringer, det betyr at du kan benytte forsikringskalkulatoren på tryg.no for å beregne prisen. Du kan også sende en henvendelse og be om tilbud.

Få tilbud på ulykkesforsikring

Kontakt meg om ulykkesforsikring