Priser for lån og finansiering - personkunder

Lån til bolig

Priseksempler på boliglån

Vi har individuell prising av boliglån. Dette betyr at vi sammen med hver enkelt kunde finner en konkurransedyktig rente. Renten vil blant annet basere seg på din alder, hvor mye du har lånt, din økonomi og lånets størrelse i forhold til markedsverdien på boligen din. Målet vårt er å gi deg en pris som er konkurransedyktig over tid.

Individuell prising av boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker oss som dagligbank.

Boliglån med flytende rente
Boligkreditt
Boliglån med fast rente
Grønt boliglån
Energisparelån
Finansieringsbevis for boliglån
Mellomfinansiering
Byggekreditt
Andre betingelser og kostnader

Priseksempel for boliglån med flytende rente

Kunder 18-33 år

Priseksempel for boliglån med flytende rente 
Nominell renteEffektiv rente
Førstehjemslån*5,49 % p.a.5,71 % p.a.1)
Boliglån UNG for Premium Next-kunder5,85 % p.a.6,08 % p.a.2)
Boliglån UNG5,85 % p.a.6,08 % p.a.3)

*For lånebeløp over 75 % av boligverdien er prisen 0,10 prosentpoeng høyere.

1)Eff. rente 5,71 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 3 703 643,00
2)Eff. rente 6,08 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 3 833 681,00
3)Eff. rente 6,08 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 3 833 681,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Premium-kunder

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Priseksempel for boliglån med flytende renteNominell renteEffektiv rente
Innenfor 75% av boligverdi

Over kr 4.000.000
6,09 % p.a.6,30 % p.a.1)
Mellom kr 2.000.000 og kr 4.000.000 
6,15 % p.a.6,40 % p.a2)
Under kr 2.000.000 
6,34 % p.a.6,60 % p.a3)

For lånebeløp over 75 % av boligverdien er prisen 0,10 prosentpoeng høyere.

1) Eff. rente 6,30 % p.a., 4.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 7 820 469,00

2) Eff. rente 6,40 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 3 943 710,00
3) Eff. rente 6,60 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 4 014 162,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Øvrige kunder

Priseksempel for boliglån med flytende rente 
Nominell renteEffektiv rente
Innenfor 75% av markedsverdi

Over kr 4.000.0006,09 % p.a.6,30 % p.a.1)
Mellom kr 2.000.000 og kr 4.000.0006,15 % p.a.6,40 % p.a2)
Under kr 2.000.0006,34 % p.a.6,60 % p.a.3)

1) Eff. rente 6,30 % p.a., 4.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 7 820 469,00

2) Eff. rente 6,40 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 3 943 710,00
3) Eff. rente 6,60 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 4 014 162,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Premium-kunder

Priseksempel for boligkredittNominell renteEffektiv rente 
Innenfor 60% av boligverdi6,15 % p.a.6,41 % p.a.*

*)Eff. rente 6,41 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 3 945 210,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Øvrige priser

Priseksempel for BoligkredittNominell renteEffektiv rente 
Innenfor 60% av boligverdi6,15 % p.a.6,41 % p.a.*

*) Eff. rente 6,41 %, 2.000.000,- o/25 år, Totale kostnader: kr 3 945 210,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Boliglån med fast rente for kunder 18-33 år (Boliglån UNG)

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet. 

Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)5,09 % p.a.4,84 % p.a.4,69 % p.a.
Eff. rente 2)5,29 % p.a.5,02 % p.a.4,87 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 5 års binding 5,02 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 3 474 536,00

Boliglån med fastrente for Premium-kunder og fagforbundsmedlemmer

Fastrenteprisene i tabellen under gjelder for Premium-kunder og medlemmer av Econa, NITO, Unio, YS eller NAL.

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)5,09 % p.a.4,84 % p.a.4,69 % p.a.
Eff. rente 2)5,29 % p.a.5,02 % p.a.4,87 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 5 års binding 5,02 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 3 474 536,00

Boliglån med fast rente - øvrige priser

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)5,14 % p.a.4,89 % p.a.4,74 % p.a.
Eff. rente 2)5,34 % p.a.5,08 % p.a.4,92 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.
2) Effektiv rente ved 5 års binding 5,08 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 3 491 895,00

Grønt boliglån

Priseksempel for boliglån med flytende rente
Nominell renteEffektiv rente
Innenfor 75% av boligverdi5,44 % p.a.5,64 % p.a.*)

For lånebeløp over 75 % av boligverdien er prisen 0,10 prosentpoeng høyere.

*)Eff. rente 5,64 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 3 682 557,00. Gjelder kun for boliger som kvalifiserer til Grønt boliglån.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Pris og betingelser for finansieringsbevis

SpesifikasjonPris/betingelser
Finansieringsbeviskr 0,00
Gyldighet 6 måneder

Finansieringsbevis er gratis og uforpliktende for deg som kunde

Andre kostnader

SpesifikasjonPris/rente
Etablering
Grønt boliglånkr 0,00
Alle boliglånFra kr 3 500,00
Økning av nåværende lån (refinansiering)Fra kr 3 500,00 
Mellomfinansiering (inkludert etablering av boliglån)Fra kr 5 000,00 
Tilleggskostnader
Realkausjon*Fra kr 1 000,00 
Per tilleggssikkerhet (f.eks. fritidseiendom)Fra kr 500,00 
Terminkostnad
Terminkostnad/månedspris Boligkreditt**kr 70,00
Terminkostnad/månedspris for øvrige lånkr 65,00
Endring
Endre belastningskonto, forfallsdato, ekstraordinær nedbetaling kr 0,00
Enkle endringer (f.eks. avdragsfrihet, redusere løpetid, bytte mellom annuitetslån og serielån)
kr 500,00
Omfattende endringer (f.eks. fastrente, endring av sikkerheter/kausjonister)kr 750,00
Offentlig tinglysningskostnad
Pant i fast eiendomkr 500,00
Forsinket betaling
Forsinkelsesrente12,50 % p.a.
Betalingspåminnelsekr 35,00 
Inkassovarselkr 35,00 
Betalingsoppfordringkr 105,00 

*) Kun én omkostning per lån

**) Gjelder også Boligkreditt uansett om den er i bruk eller ikke

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

 

Andre betingelser

  • Fastrente tilbys på lån på min. kr 250.000 sikret med pant i bolig, fritidseiendom eller annen sikkerhet.

Bil-, MC-, caravan- og båtlån

Billån
MC-lån
Caravanlån
Båtlån
Lånerettsbevis
Billån for Premium- og Premium Next-kunder, og medlemmer av Econa, NITO, Unio, YS eller NAL
Kontantandel
Nom. renteEff.rente
Minimum 35 % 6,25 % p.a7,98 % p.a.*
20 % - 35 %7,00 % p.a.8,78 % p.a.
Mindre enn 20 % 7,95 % p.a.9,81 % p.a.

*) Effektiv rente 7,98 % p.a., annuitetslån kr 150.000,- o/5 år, inkludert etableringsgebyr kr 2 200,00 og termingebyr kr 60,00.  Totale kostnader: kr 181 212,00

Prisen gjelder for nye lånesøknader og kan bli endret.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Billån med salgspant - øvrige priser
Kontantandel
Nom. renteEff.rente
Minimum 35 % 6,25 % p.a7,98 % p.a.*
20 % - 35 %7,05 % p.a.8,84 % p.a.
Mindre enn 20 % 8,10 % p.a.9,97 % p.a.

*) Effektiv rente 7,98 % p.a., annuitetslån kr 150.000,- o/5 år, inkludert etableringsgebyr kr 2 200,00 og termingebyr kr 60,00.  Totale kostnader: kr 181 212,00

Prisen gjelder for nye lånesøknader og kan bli endret.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Andre betingelser for billån
SpesifikasjonPris
Etableringsgebyrkr 2 200,00
Etableringsgebyr Premiumkr 2 200,00 
Termingebyrkr 60,00
Tinglysning på papir / elektronisk kr 1 847,00 / kr 1 280,00
Endring av sikkerhetkr 1 500,00
Kopi faktura / transaksjonsoversikt kr 250,00
Kopi årsoppgave kr 100,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

MC-lån - priser for Premium og Premium Next-kunder, og medlemmer av NITO, Unio, YS eller NAL
Egenandel
Nom. renteEff.rente
Minimum 35 % 7,15 % p.a8,88 % p.a.*
20 % - 35 %8,75 % p.a.10,62 % p.a.
Mindre enn 20 % 9,30 % p.a.11,22 % p.a.

*) Effektiv rente 8,88 % p.a., annuitetslån kr 150.000,- o/5 år, inkludert etableringsgebyr kr 2 000,00 og termingebyr kr 60,00.  Totale kostnader: kr 184 827,00

Prisen gjelder for nye lånesøknader og kan bli endret.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no


MC-lån - øvrige priser
Egenandel
Nom. renteEff.rente
Minimum 35 % 7,25 % p.a9,43 % p.a.*
20 % - 35 %8,85 % p.a.11,16 % p.a.
Mindre enn 20 % 9,40 % p.a.11,76 % p.a.

*) Effektiv rente 9,43 % p.a., annuitetslån kr 150.000,- o/5 år, inkludert etableringsgebyr kr 2 200,00 og termingebyr kr 85,00.  Totale kostnader: kr 187 003,00

Prisen gjelder for nye lånesøknader og kan bli endret.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Andre betingelser for MC-lån
SpesifikasjonPris
Etableringsgebyrkr 2 200,00
Etableringsgebyr Premiumkr 2 200,00 
Termingebyrkr 85,00
Tinglysning på papir / elektronisk kr 1 847,00 / kr 1 280,00
Endring av sikkerhetkr 1 500,00
Kopi faktura / transaksjonsoversiktkr 250,00
Kopi årsoppgavekr 100,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Pris Betalingsforsikring

Betalingsforsikringen koster 8 % av det månedlige terminbeløpet på bil-, MC- eller caravanlånet ditt.

Caravanlån - lån til bobil eller campingvogn

Caravanlån - priser for Premium og Premium Next-kunder, og medlemmer av NITO, Unio, YS eller NAL
Egenandel
Nom. renteEff.rente
Minimum 35 % 6,25 % p.a7,98 % p.a.*
20 % - 35 %7,00 % p.a.8,78 % p.a.
Mindre enn 20 % 7,95 % p.a.9,81 % p.a.

*) Effektiv rente 7,98 % p.a., annuitetslån kr 150.000,- o/5 år, inkludert etableringsgebyr kr 2 200,00 og termingebyr kr 60,00.  Totale kostnader: kr 181 212,00

Prisen gjelder for nye lånesøknader og kan bli endret.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no


Caravanlån - øvrige priser
Egenandel
Nom. renteEff.rente
Minimum 35 % 6,25 % p.a7,98 % p.a.*
20 % - 35 %7,05 % p.a.8,84 % p.a.
Mindre enn 20 % 8,10 % p.a.9,97 % p.a.

*) Effektiv rente 7,98 % p.a., annuitetslån kr 150.000,- o/5 år, inkludert etableringsgebyr kr 2 200,00 og termingebyr kr 60,00.  Totale kostnader: kr 181 212,00

Prisen gjelder for nye lånesøknader og kan bli endret.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Andre betingelser for caravanlån
SpesifikasjonPris
Etableringsgebyrkr 2 200,00
Etableringsgebyr Premiumkr 2 200,00 
Termingebyrkr 60,00
Tinglysning på papir / elektronisk kr 1 847,00 / kr 1 280,00
Endring av sikkerhetkr 1 500,00 
Kopi faktura / transaksjonsoversiktkr 250,00 
Kopi årsoppgavekr 100,00 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Pris Betalingsforsikring

Betalingsforsikringen koster 8 % av det månedlige terminbeløpet på bil-, MC- eller caravanlånet ditt.

Priser for båtlån
SpesifikasjonNominell renteEffektiv rente
Minimum 35,00 % egenkapital6,95 % p.a.9,11 % p.a.*
Mellom 20,00 % og 35,00 % egenkapital7,70 % p.a.9,93 % p.a.*

*)Effektiv rente 9,11 % p.a., annuitetslån kr 150.000,- o/5 år. Totale kostnader: kr 185 748,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Andre betingelser for båtlån
SpesifikasjonPris
Etableringsgebyrkr 3 500,00
Termingebyrkr 60,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Pris og betingelser for lånerettsbevis
SpesifikasjonPris/betingelser
Finansieringsbeviskr 0,00
Gyldighet 3 måneder

Lån uten sikkerhet

Forbrukslån
Kontokreditt
Aksjehandelskreditt

Rente på forbrukslån

Vi tilbyr for tiden en nominell rente fra 8,49 %, effektiv rente fra 9,81 %. Renten du får vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av en kredittvurdering.

Lånebeløp

 Nominell rente

Effektiv rente

10 000 - 500 000 krFra 8,49 % til 17,49 % p.a. Fra 9,81 % til 19,97 % p.a. ved kr 160 000,00 over 5 år.

Andre priser tilknyttet forbrukslån

Spesifikasjon

Pris

Etableringsomkostningerkr 950,00 / kr 650,00*
Terminomkostninger per lånkr 50,00
Endring av forfallsdatokr 250,00 per gang
Purregebyrkr 35,00 per lån
* Etableringsgebyr for kunder med forbrukslån fra før

 

Låneeksempel:  
kr 160 000,00 o/5 år, nom. rente 10,90 % / eff. rente 12,44 %, etabl.gebyr kr 950,00, kostnad kr 52 199,00, totalt kr 212 199,00. Nom. rente fra 8,49 % – 17,49 %. (Eff. rente fra 9,81 % – 19,97 % ved kr 160 000,00 o/5 år.)

Kontokreditt - renter og priser for Premium-kunder
SpesifikasjonPris/rente
Nominell rente12,90 % p.a.
Effektiv rente - utnyttelsesgrad 80%15,58 % p.a.*
Provisjon av bevilget kreditt per kvartal0,25 % min. kr 50,00
.) Eff.rente 15,58 %, kr 30.000,- , o/5 år, etabl.geb. kr 500,00 Totalt: kr 47 480,00
Kontokreditt - øvrige renter og priser
SpesifikasjonPris/rente
Nominell rente18,50 % p.a.
Effektiv rente - utnyttelsesgrad 80%22,03 % p.a.*
Provisjon av bevilget kreditt per kvartal0,25 % min. kr 50,00

*) Eff.rente 22,03 %, kr 30.000,- , o/5 år, etabl.geb. kr 500,00 Totalt: kr 54 200,00

Rente og priser for Aksjehandelskreditt
Spesifikasjon Rente/pris
Nominell rente 6,00 % p.a.
Effektiv rente6,14 % p.a.*
Provisjon kr 0,00 p.a.
Etableringsgebyr 0,00 %

*)Effektiv rente er basert på et lån på kr 500.000,00, og kvartalsvis kapitalisering med 1 års løpetid. I beregningene inngår kr 0,00 i provisjon og 0,00 % i etablering.