Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Kildesorterer du pensjonspengene dine?

Du kildesorterer sikkert plast og papir, men har du tenkt på at du også kan kildesortere pensjonspengene dine? Vi i Nordea hjelper deg til å ta gode ansvarlige valg. Bærekraft og samfunnsansvar er svært viktig for Nordea, og vi er opptatt av å forvalte både pensjonen og sparingen din på en forsvarlig måte.

Kildesortering av penger er viktig

Kildesortering av pengene du sparer til din pensjon kan utgjøre en større forskjell enn kildesortering av avfall.

- Hvor du plasserer pensjonspengene dine har stor betydning for klimaet. Kildesortering av avfall utgjør kun en liten del av vårt fotavtrykk etter et liv på jorda, påpeker administrerende direktør i Nordea, Snorre Storset. 

- Hvor du plasserer sparepengene dine kan gjøre en mye større forskjell. Du kan hjelpe miljøet ved å investere pengene dine i selskaper som tar miljøhensyn. Vi har alle et stort ansvar på dette feltet, sier han. 

– Å velge et bærekraftig fond kan sammenlignes med et bilkjøp. I stedet for å kjøpe en bensinslukende bil, kjøper du en hybrid- eller elbil. Kildesortering av penger, eller ansvarlig investering, handler om akkurat dette. Du sparer i selskaper som har fokus på nye og bærekraftige løsninger, sier Storset. 

Alle Nordeas fond tar etiske hensyn. Vi har imidlertid noen fond som har ekstra stort fokus på de miljømessige, sosiale og forretningsmessige aspektene. Dette er våre Stars fond.

Nordea Stars-fondene tar ansvarlige investeringer ett steg videre

Nordea Stars-fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Stars-fondene granskes på nøyaktig samme måte som de øvrige fondene våre, men de miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspektene analyseres ytterligere (ESG-analyse) før vi bestemmer hvilke selskaper vi skal investere i. Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene, med stort potensiale på lang sikt, er aktuelle for Stars-fondene. 

Du kan velge mellom åtte Stars-fond som investerer i ulike aksje- og rentemarkeder.

Les mer om Nordea Stars-fond her

Avkastning med ansvar

Økonomiske nøkkeltall er viktig i all fondsforvaltning.

I Nordeas fondsforvaltning inngår også spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring i regnestykket. Vi kaller det avkastning med ansvar. Vi har et eget team som arbeider med ansvarlige investeringer. De gransker og analyserer selskaper på forskjellige områder, for eksempel hvordan et selskap kontrollerer underleverandører for å sikre at de ikke benytter seg av barnearbeid, om selskapet har kontroll på sikkerhetsrutiner og hvordan de forhindrer utslipp av miljøgifter i naturen.   

Best i Europa

Nordea best i Europa på ansvarlige investeringer.

Nordea Asset Management har for fjerde året på rad mottatt utmerkelsen for sitt arbeide med ansvarlige investeringer fra det internasjonale tidsskriftet Capital Finance International (CFI). 

Ansvarlige investeringer i et nøtteskall

Visste du at Nordea var den første nordiske banken som signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer i 2007? 

Slik jobber vi:

  • Vi velger aksjer i selskap basert på økonomisk informasjon
  • Vi vektlegger informasjon om selskapets håndtering av risiko som angår miljø, menneskerettigheter og eierstyring.  
  • Vi innleder dialog med selskaper som bryter ovennevnte normer. Målet er å påvirke dem til å endre praksis.
  • Som siste utvei ekskluderer vi selskapet fra fondsporteføljen.

Ta grep i dag!

Ønsker du at pensjonen din spares mer bærekraftig? Dersom du er Nordea-kunde, logg inn i Persondialogen. Her kan du ha mulighet til å velge ansvarlige fond.

Logg inn i Persondialogen Åpnes i nytt vindu