Kildesortering av penger er viktig

Kildesortering av pengene du investerer eller sparer til din pensjon, kan utgjøre en større forskjell enn kildesortering av avfall.

- Hvor du plasserer pensjonspengene dine har stor betydning for klimaet. Kildesortering av avfall utgjør kun en liten del av vårt fotavtrykk etter et liv på jorda, påpeker administrerende direktør i Nordea, Snorre Storset. 

- Hvor du plasserer sparepengene dine kan gjøre en mye større forskjell. Du kan hjelpe miljøet ved å investere pengene dine i selskaper som tar miljøhensyn. Vi har alle et stort ansvar på dette feltet, sier han. 

– Å velge et bærekraftig fond kan sammenlignes med et bilkjøp. I stedet for å kjøpe en bensinslukende bil, kjøper du en hybrid- eller elbil. Kildesortering av penger, eller ansvarlig investering, handler om akkurat dette. Du sparer i selskaper som har fokus på nye og bærekraftige løsninger, sier Storset. 

Alle Nordeas fond tar etiske hensyn. Vi har imidlertid noen fond som har ekstra stort fokus på de miljømessige, sosiale og forretningsmessige aspektene. Dette er vår Nordea Liv Bærekraft fondspakke.

Gjør en forskjell gjennom sparing din

Bærekraft er mer enn vindmøller, el-biler og kortreist mat. Når du sparer i Nordea Liv Bærekraft, investerer du i en samling fond. Disse retter seg mot selskaper som er ekstra dyktige på nye og innovative løsninger relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og etiske forhold rundt hvordan bedriften ledes og drives. Selskapene blir nøye gjennomgått for å avdekke hvordan de leverer på disse områdene. 

Gjennom aktivt eierskap går vi i dialog med selskapene for å påvirke til positiv endring. Dersom selskapet ikke er villig til å endre uønsket praksis, selger vi oss ut. Vi mener aktivt eierskap er den viktigste måten vi kan bidra på.

Med Nordea Liv Bærekraft kan du gjennom ansvarlige investeringer være med å gjøre en forskjell.

Avkastning med ansvar

Økonomiske nøkkeltall er viktig i all fondsforvaltning.

I Nordeas fondsforvaltning inngår også spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring i regnestykket. Vi kaller det avkastning med ansvar. Vi har et eget team som arbeider med ansvarlige investeringer. De gransker og analyserer selskaper på forskjellige områder, for eksempel hvordan et selskap kontrollerer underleverandører for å sikre at de ikke benytter seg av barnearbeid, om selskapet har kontroll på sikkerhetsrutiner og hvordan de forhindrer utslipp av miljøgifter i naturen.   

*Hva er en bærekraftig investering?

Det er mange faktorer som ligger til grunn for å kunne vurdere om en investering er bærekraftig, og det jobbes ulikt med analyser innen finansindustrien. Målet samlet sett er å finne gode standarder som konkret kan fortelle hvordan våre investeringer påvirker - derfor støtter vi også forskningen på området. Vi har mange dedikerte ansatte som jobber med bærekraft og ESG. Se filmen for en kort innføring.

Best i Europa

Nordea best i Europa på ansvarlige investeringer.

Nordea Asset Management har for fjerde året på rad mottatt utmerkelsen for sitt arbeide med ansvarlige investeringer fra det internasjonale tidsskriftet Capital Finance International (CFI). 

Ansvarlige investeringer i et nøtteskall

Visste du at Nordea var den første nordiske banken som signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer i 2007? 

Slik jobber vi:

  • Vi velger aksjer i selskap basert på økonomisk informasjon
  • Vi vektlegger informasjon om selskapets håndtering av risiko som angår miljø, menneskerettigheter og eierstyring.  
  • Vi innleder dialog med selskaper som bryter ovennevnte normer. Målet er å påvirke dem til å endre praksis.
  • Som siste utvei ekskluderer vi selskapet fra fondsporteføljen.

Ta grep i dag!

Ønsker du at pengene din spares mer bærekraftig? Her kan du lese mer om sparing og investering i Nordea Liv Bærekraft.

Les mer om Nordea Liv Bærekraft