Innskuddskonto og plasseringer - personkunder

Konto til daglig bruk Sparekonto Depositumskonto Fond Kontoinformasjon Renteberegning Konto til daglig bruk

Brukskonto

Brukskonto er konti til daglig bruk. Lønn, studielån, trygd mv. kan overføres direkte til disse kontiene, og de er grunnlaget for bruken av de forskjellige betalingstjenestene.

For alle uttak/betalinger gjelder priser oppgitt under priser på betalingstjenester.

For kunder over 18 år kan det bevilges lønnskreditt.

Rente for Brukskonto
InneståendeRente
Uansett beløp0,05 % p.a.

Les om Brukskonto ›

Brukskonto i valuta

Rente for Brukskonto i valuta
Innestående
Kunderenten på en valutakonto er den til enhver tid gjeldende basisrente for den angjeldende valutasort med fradrag for den margin som er avtalt mellom banken og kontohaver. Nordeas basisrente for innskudd i angjeldende valuta fastsettes på bakgrunn av 1 ukes LIBOR, slik den fremkommer hver mandag kl 12.00.

Aksjehandelskonto

Rente for Aksjehandelskonto (Til bruk for aksjehandel gjennom Nordea Markets)
InneståendeRente
Uansett beløp0,30 %
Sparekonto

Sparekonto

Renter for Sparekonto
Innestående (renten i hvert beløpsintervall beregnes fra første krone)Rente
Innskuddsrente uansett beløp
0,20 % p.a.
Renter for Sparekonto for kontohaver under 18 år
InneståendeRente
Innskuddsrente uansett beløp0,60 % p.a.

Du får 12 frie uttak per kalenderår. Uttak utover de frie uttakene belastes med et uttaksgebyr på kr 250,00 per uttak. For lån i Nordea kan det avtales at renter og avdrag kan belastes Sparekonto uten at antall frie uttak reduseres.

Les om Sparekonto ›

Bufferspar

Renter
SpesifikasjonRente
Med månedlig sparebeløp kr 500,00 og over0,50 % p.a.
Med månedlig sparebeløp under kr 500,000,05 % p.a.

Les om BufferSpar ›

Boligsparekonto for ungdom (BSU)

Rente for BSU-konto
InneståendeRente
Uansett beløp3,20 % p.a.

Uttak av bundet innskudd/renter medfører brudd på BSU-kontrakten.

Les om BSU ›

Boligsparing for ungdom

Rente og gebyr for Boligsparekonto
SpesifikasjonRente/pris
Kr 0,00 - kr 300 000,003,20 % p.a.
Kapitaliserte renter *3,20 % p.a.
Innskudd over kr 300 000,00Forrentes ikke*
Gebyr ved uttak utover overførsel til BSU eller til boligformål5,00 % av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00
*) Kapitaliserte renter i spareperioden kommer i tillegg til innskutt beløp, og forrentes etter gjeldende rentesats selv om de kommer på toppen av maksimalt sparebeløp.

Les om Boligsparekonto ›

Fastrentekonto med bonus

Salgsperiode for gjeldene tilbud: 01.09.2017 og inntil videre *
SpesifikasjonRente og betingelser
Fastrenterente, spareår 11,35 % p.a.
Bindingsperiode, spareår 101.10.2017 - 30.09.2018
Bonusrente, spareår 2, 3 og 40,20 % p.a.
Gebyr for uttak i bindingsperioden2,50 %, min. kr 250,00

* Gjeldende rente fastsettes for ett år av gangen og oppnås ved å binde pengene i 12 måneder. Vi tilbyr Fastrente med bonus i avgrensede salgsperioder. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel.

Les om Fastrentekonto med bonus ›

Depositumskonto

Depositumskonto i husleieforhold

Rente og priser for Depositumskonto Privat
SpesifikasjonRente/pris
Innestående  uansett beløp0,05 % p.a.
Etableringsgebyr
Utleier har et aktivt kundeforhold i Nordea*kr 500,00
Utleier har ikke et aktivt kundeforhold med Nordea før kontoetableringen*kr 2 000,00
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00
Ved mye ekstraarbeid for eksempel i forbindelse med opphør av kontoen, kan banken beregne en godtgjørelse etter timepris.

*) Om leietaker har kundeforhold vil det ikke det påvirke størrelsen på etableringsgebyret.

Les om Depositumskonto i husleieforhold ›

Fond

Fondshandel på nett

Priser for Fondshandel på nett
SpesifikasjonPris
Etablering/årsgebyrkr 0,00

Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge (Nordea) formidler sparing og investering i verdipapirfond fra Nordea sitt søsterselskap Nordea Funds Ltd og flere eksterne forvaltningsselskap. Ved formidling mottar banken en provisjon (andel av tegningsprovisjon og forvaltningsprovisjon) fra fondsselskapene. 

Det er gitt regler om at det skal informeres om hvilken provisjon, provisjon eller ikke-monetære ytelser (insentiver) som blir betalt til eller mottatt av Nordea ved formidling av fond. 

Nordea har inngått en distribusjonsavtale med Nordea Funds Ltd, og flere andre eksterne fondsforvaltere om distribusjon av deres fond i det norske markedet. 

Banken får ved salg av verdipapirfond en provisjon fra Nordea Fondene Ltd, og andre eksterne fondsforvaltere. Provisjonen gir Nordea anledning til å gjennomføre analyser rundt og gi informasjon og råd om verdipapirfond. Provisjonen er en prosentandel av forvaltningsprovisjonen som andelseieren betaler og innebærer ingen ekstra kostnad for deg som kunde. 

Provisjonen er 50 prosent av forvaltningsprovisjonen for fond forvaltet av Nordea Funds Ltd og mellom 0 og 88 prosent for fond forvaltet av andre eksterne forvaltere. 

Eksempler på fordeling av provisjonen

Hvis du som kunde kjøper andeler for NOK 10 000 i et verdipapirfond forvaltet av Nordea Funds Ltd. og fondet har en årlig forvaltningsprovisjon på 1,2 prosent blir regnestykket:  

  • Forvaltningsprovisjonen som betales av deg som kunde er i dette tilfellet NOK 120 per år (10 000 x 1,2 prosent = NOK 120). Provisjonen til Nordea er dermed NOK 60 (NOK 120 x 50 prosent = 60).

Dersom du har spørsmål om et spesifikt fond og hva Nordea mottar i returprovisjon, kan du kontakte kundeombudsmannen i Nordea, Richard Jansen, telefon +47 95061317.

Les om Fondshandel på nett ›
Kontoinformasjon

SMS-tjenester

Pris for SMS-varsling per mottatt melding
Kundeprogram/nivåPris
Standardkr 1,00
Studentkr 0,00
Under 18 årkr 0,00

Pris for mottak av meldinger i SMS-bank
SpesifikasjonPris1
Standardkr 1,00
Studentkr 0,00
Under 18 årkr 0,00
Mottak av hjelp- og feilmeldinger er gratis for alle. 

1)I tillegg kommer prisen fra mobiloperatør for å sende SMS.

Les om SMS-tjenester ›

Utskrifter, transaksjonshistorikk og kopier
SpesifikasjonPris
Standard kontoutskrift og årsoppgavekr 0,00
Kontoutskrift fra Nordeas minibanker i Norgekr 0,00
Kontoutskrift og transaksjonshistorikk i filial kr 250,00
Kopiering av utskrifter og bilag, minimum per kopi kr 100,00
Renteberegning

Renteberegning for konto

Renten beregnes etterskuddsvis og tilføres konto ved utløpet av hvert kalenderår, eller ved oppgjør av kontoen.

Renteberegningen i Nordea er basert på antall kalenderdager, som gir 365 rentedager i året, dvs. 365/365, i skuddår 366 rentedager, dvs. 366/366.

Ved overtrekk på innskuddskonti beregnes en overtrekksrente på 18,00% p.a.

< Tilbake til oversikt