Hvorfor er det lurt å ha en spareavtale i fond?

  • Spareavtale i fond gir gode avkastningsmuligheter over tid. 
  • Risikoen reduseres fordi du sprer kjøpene dine over tid. 
  • Sparingen går av seg selv. Pengene trekkes automatisk fra kontoen din hver måned.

Så mye kan sparing i fond vokse over tid

Sparer du 2000 kroner i fond hver måned i 10 år gir du pengene mulighet til å vokse med nesten 40 000 kroner, gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5 %.

Månedlig sparing: kr 2000 
Totalt sparebeløp: kr 240 000 
Antall år: 10
Gjennomsnittlig årlig avkastning: 5 %
Gevinst: kr 39 584
Sparebløp inklusive gevinst etter 10 år: kr 279 584

Resultatet oppgis i dagens kroneverdi ved at en inflasjon på 2 % er trukket fra. Skatteeffekt er ikke hensyntatt i utregningen.

Gjør dine egne beregninger i Fondskalkulatoren.

Hva er det beste fondet å investere i?

Det varierer hvor risikovillige vi er, samtidig har vi forskjellige behov for langsiktighet. Derfor er det individuelt hva som er det beste fondet å investere i. 

Aksjefond kan være noe for deg dersom du ikke trenger sparepengene dine på en god stund. Du kan forvente gode avkastningsmuligheter. Husk imidlertid at aksjefond kan svinge i verdi over tid.

For de fleste anbefaler vi å spare i kombinasjonsfond som kombinerer investering i aksjer og renter. Det betyr at du kan velge aksjeandel utfra hvor mye risiko du vil ta. Jo høyere andel aksjer du velger i sparingen din, jo høyere avkastning kan du forvente, samtidig som risikoen også øker. 

Er du nysgjerrig? Les mer om de ulike fondstypene

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Tips: Få oversikt over sparingen din i mobilbanken

Last ned mobilbanken

  • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.