Liv, pensjon og forsikring - personkunder

Personforsikring Pensjon Fondskonto Skadeforsikring Personforsikring

Livsforsikring

Priser for Livsforsikring
SpesifikasjonPris
Prisen for Livsforsikring er avhengig av forsikringssum, alder og om den forsikrede røyker. I tillegg har yrke betydning for prisen på Uførepensjon og Uførekapital. Prisen må derfor beregnes individuelt.
Etableringsgebyrkr 300,00
Månedlig administrasjonsgebyr pr. kontraktkr 34,00

Les om Livsforsikring ›

Vi samarbeider med Tryg, det betyr at du kan benytte forsikringskalkulatoren på tryg.no for å beregne prisen, eller send en henvendelse og be om tilbud.

Beregn pris

Les om Ulykkesforsikring ›

Vi samarbeider med Tryg, det betyr at du kan benytte forsikringskalkulatoren på tryg.no for å beregne prisen, eller send en henvendelse og be om tilbud.

Beregn pris

Les om Barneforsikring ›

Betalingsforsikring

Priser for Betalingsforsikring
DekningPris 
Utbetaling på kr 5.000 per mnd.1) kr 250,00 per mnd.
Utbetaling på kr 7.500 per mnd.1) kr 375,00 per mnd.
Utbetaling på kr 10.000 per mnd.1) kr 550,00 per mnd.

1) Månedlige ytelse anses å erstatte løpende skattepliktig inntekt. For mer informasjon se vilkår.

Les om Betalingsforsikring ›

Young Living

Månedspriser for Young Living Base
SpesifikasjonReise- og ulykkeTillegg for innbo*
Bosted i Oslokr 128,00kr 73,00
Bosted utenfor Oslokr 128,00
kr 59,00

*) Ved Innboforsikring påløper det en årlig grunnrisikopremie på kr 259,00.

For pris for tilleggsdekninger, kontakt Kundeservice på telefon 232 06001.

Les om Young Living ›
Pensjon

Individuell Pensjonssparing (IPS)

Kostnader for IPS
SpesifikasjonKostnader
Innskuddskostnad0,75 %
Årlig fondskostnad av innestående saldoMellom 0,49 % og 1,59 % avhengig av Aktiva-fond
For banksparing er det en årlig forvaltningskostnad av til enhver tid innestående beløp0,20 %
Årlig forvaltningskostnad av innestående saldo i utbetalingsperioden1,50 %

Les om IPS ›

Pensjonskonto

Kostnader for Pensjonskonto
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo0,30 %
Fondsbytte For de fleste av våre fond er fondsbytte kostnadsfritt. I øvrige fond kan det påløpe en fondsbyttekostnad ved forskjell mellom kjøps- og salgskurs

Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,19 %
Aktiva 801,29 %
Aktiva 1001,59 %
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,50 %

Les om Pensjonskonto ›

Pensjonskapitalbevis

Kostnader for pensjonskapitalbevis
Spesifikasjon 
Det er kostnadsfritt å flytte pensjonskapitalbevis til Nordea Liv.

Årlig administrasjonskostnad er 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G), maksimert til 1 % av saldo. I tillegg påløper kostnader i underliggende fond. Årlig fondskostnad avhenger av hvilket fond pensjonskapitalbeviset er plassert i.(Standardfondet Aktiva 50 har for eksempel en årlig forvaltningskostnad på 0,99 %).

Les om pensjonskapitalbevis ›

Fripoliser

Kostnader for fripoliser
Spesifikasjon
Kostnader knyttet til administrasjon av fripolisene dine trekkes årlig. Dette beløpet varierer med fripolisens størrelse, og fremkommer av den årlige kontoutskriften.

Les om fripoliser ›
Fondskonto

Fondskonto

Kostnader for Fondskonto
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo0,30 %
Fondsbytte For de fleste av våre fond er fondsbytte kostnadsfritt. I øvrige fond kan det påløpe en fondsbyttekostnad ved forskjell mellom kjøps- og salgskurs

For forsikringen (1 % av sparesaldoen) beregnes en kostnad (risikopremie) som avhenger av alder.

Forsikringskostnad - priseksempel ved saldo kr 100.000 (forsikringssum kr 1000).
AlderÅrlig pris
30 årkr 0,97
40 årkr 1,68
50 årkr 3,88
60 årkr 10,62
70 årkr 31,20
80 årkr 92,00
Det påløper en kostnad i de underliggende fondene avhengig av fondsvalg. Denne kostnaden er hensyntatt i kursen fra fondsforvalter.
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,19 %
Aktiva 801,29 %
Aktiva 1001,59 %
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,50 %

Les om Fondskonto ›
Skadeforsikring

Hva vil forsikringen koste?

Vi samarbeider med Tryg, det betyr at du kan benytte forsikringskalkulatoren på tryg.no for å beregne prisen, eller send en henvendelse og be om tilbud.

Beregn pris

Innbo Ekstra

Fordel Pluss-, Premium- og Private Banking-kunder har anledning til å tegne en spesielt gunstig dekning til fastpris.

Priser for Innbo Ekstra
SpesifikkasjonVilkår/Pris
Fast forsikringssumkr 1 500 000,00
Fast egenandelkr 3 000,00
Pris per år Oslokr 2 220,00 (per mnd. kr 185,00)
Pris per år resten av landetkr 1 370,00 (per mnd. kr 114,00)

Les om forsikring av motorkjøretøy og hus, hytte og innbo ›

Les om Reiseforsikring ›

< Tilbake til oversikt