Vi setter ned renten på ditt bedriftslån

Det er viktigere enn noensinne for oss å støtte våre kunder i den vanskelige situasjonen vi befinner oss i. De fleste bedrifter møter nå store utfordringer, og vi i Nordea vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe til. Vi har allerede innført mulighet for avdragsutsettelser, og vil utvide med flere tiltak for å bedre selskapers likviditet.

Renteendring fra 8. april

Vi har i den siste tiden sett store markedsbevegelser med kraftige fall i rentemarkedene. I lys av dette har vi besluttet at vi senker våre renter med inntil 0,85 prosent poeng på pt lån til bedrifter. Vi følger markedet tett, og vil ta vår del av ansvaret i denne krevende økonomiske situasjonen. 

Renteendringen er gjeldende fra 8.april. 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager