Viktige tidsfrister

Innsending av årsregnskapet

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres senes 31.juli. 

For virksomheter med avslutningsdato i perioden 01.01-30.06, er tilsvarende frist senest 31.januar påfølgende år. 

Det er styrets plikt å sørge for at regnskapet blir levert inn innen fristen. Dersom virksomheten ikke har et styre, vil deltakere, medlemmer eller daglig leder være ansvarlig. 

Se www.brreg.noÅpnes i nytt vindu og www.altinn.noÅpnes i nytt vindu for mer informasjon.

Innhold

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager