Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Øvrige spørsmål for bedriftskunder

Øvrig

Hvordan får jeg frigitt beløp tilgode på skattetrekkskonto?

Dersom du har satt av for mye på skattetrekkskontoen og ønsker pengene overført til annen konto, trenger vi en erklæring på frigivelse fra kemneren. Start en sikker chatÅpnes i nytt vindu for å sende inn.

Hvordan får bedriften endret adresse?

For å oppdatere adressen kan daglig leder eller signaturberettiget ta kontakt med oss på chatÅpnes i nytt vindu eller telefon 232 06002, valg 2, så kan adressen endres.

Hvordan blir jeg kunde?

Kundeforhold for eksisterende bedrifter kan opprettes med BankID herÅpnes i nytt vindu. Gjelder det et AS som skal stiftes, kan du ta kontakt på telefon eller chatÅpnes i nytt vindu så hjelper vi deg i gang.

Hvordan kan Elev-, ungdoms- og studentbedrift bli kunde?

Informasjon om etablering av kundeforhold for elev-, ungdoms- og studentbedrift finner du her.

Hvordan kan jeg opprette ny konto?

For opprettelse av ny konto kan signaturberettiget ta kontakt med oss på telefon 232 06002, valg 2 eller chatÅpnes i nytt vindu.

Hvordan oppretter jeg VPS-konto for bedriften?

For opprettelse av VPS-konto kan signaturberettiget ta kontakt med oss på telefon eller chatÅpnes i nytt vindu. Har bedriften nettbank og ikke VPS-konto, aktiveres kontoen automatisk ved å aktivere aksjehandel i nettbanken. Det kan du gjøre herÅpnes i nytt vindu

Jeg er blitt bedt om å legitimere meg i banken, hva godtar dere som legitimasjon?

Vi er pålagt av myndighetene å innhente legitimasjoner. Aktuelle dokumenter og pass kan bringes til en Nordea-filial eller sendes postalt, hvor kopi av pass er påført rett kopi fra notarial myndighet.

Jeg lurer på hvordan man oppretter og avslutter depositumskonto?

Depositumkontoen opprettes i utleiers bankforbindelse. Utleieren og leietakeren må være registrert i våre systemer. For å opprette depositumskonto kan signaturberettiget kontakte oss på telefon 232 06002, valg 2 eller via sikker chatÅpnes i nytt vindu.  

Instruks for oppgjør av depositumskonto finner du herÅpnes i nytt vindu

Hvor henvender jeg meg hvis jeg har spørsmål til Corporate Netbank og filtjenester?

Hvis du ønsker kontakt med oss angående Corporate Netbank og filtjenester kan du ringe på 232 06002, valg 3.

Hvordan kan min bedrift avslutte sitt kundeforhold?

Henvendelsen om å avslutte kundeforholdet må komme fra den/de som har signaturrett på vegne av bedriften. Besøk Brønnøysundregistrenes hjemmesider www.brreg.no for å se hvilken signaturrett som gjelder for din bedrift.

Dersom en person kan signere alene på vegne av bedriften kan vedkommende logge seg inn på sikker chatÅpnes i nytt vindu for henvendelsen om å avslutte kundeforholdet.

Dersom signaturretten holdes av to eller flere personer sendes en skriftlig anmodning. Dette er et dokument dere produserer selv der det tydelig kommer frem hva dere ønsker å utrette. Dokumentet signeres i henhold til signaturretten og sendes som vedlegg på e-post.

Hvorfor står det disponibelt 0,- på skattetrekkskontoen min?

Det vil alltid stå disponibelt 0,- på skattetrekkskontoen, dette indikerer at den er låst mot kemneren. Du vil kunne betale til kemneren selv om det står 0,- i disponibelt.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-fre 08.00-17:00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager