Slik avslutter du bedriftskonto

Avslutt konto

Signaturberettiget kan anmode oppgjør av konto, ved å fylle ut skjemaet under. Innen 3 virkedager bekreftes kontooppgjør av signaturberettiget med BankID. Varsel om signeringen kommer automatisk. Er det mer enn 5 som signerer i fellesskap for bedriften i henhold til firmaattesten, ber vi dere forfatte et signert oppgjørsbrev vedlagt legitimasjoner. Hvem som signerer på vegne av bedriften, kan sjekkes i Brønnøysundregistrene, herÅpnes i nytt vindu og kan lastes opp i Bedriftens dokumenter herÅpnes i nytt vindu

Gjelder det oppgjør av en depositumskonto, gjøres avslutning herÅpnes i nytt vindu

For oppgjør av skattettrekkskonto med innestående, trenger vi frigivelseserklæring fra kemneren. Start en chat for mer informasjon om innsending eller last opp oppgjørsanmodning og frigivelseserklæring som signaturberettiget herÅpnes i nytt vindu. Hvis bokført saldo på konto er under 1000,- trengs ikke erklæring fra kemneren. 

Innen tre virkedager sendes SMS for å bekrefte avslutning med BankID. 

 

For avslutning av kredittprodukter eller pant anbefaler vi at signaturberettiget ringer for å avtale avslutning. Ring da direkte til din rådgiver eller 232 06002 i våre åpningstider, mandag - fredag 08-17. 

 

Velg om hele kundeforholdet eller en enkelt konto skal avsluttes.

Oppdrag som behandles før nest siste virkedag i måneden vil ikke belastes omkostninger for inneværende måned.

Merk at skattetrekkskonto må være tom før den kan avsluttes. Står det midler på denne, må skattetrekksmidler betales til kemneren eller så frigivelseserklæring sendes inn. For informasjon om frigivelseserklæring start en chat.

NB! Alle tjenester og produkter tilhørende kontoen avsluttes, også tilhørende debetkort, kredittkort og nettbank. Kontoutskrifter og bilag må hentes ut fra nettbanken før anmodningen sendes inn.

  

Merk at skattetrekkskonto må være tom før den kan avsluttes. Står det midler på denne, må skattetrekksmidler betales til kemneren eller så må frigivelseserklæring sendes inn. For informasjon om å sende inn frigivelseserklæring start chat eller last opp oppgjørsanmodning og frigivelseserklæring som signaturberettiget herÅpnes i nytt vindu. Hvis saldo på konto er mindre enn 1000,- trengs ikke erklæring fra kemneren, fortsett da avslutning i skjemaet. 

For oppgjør av valutakonto trenger vi IBAN og SWIFT på mottakerkonto. Vennligst oppgi dette, hvis ikke mottakerkonto er registrert hos Nordea Norge.
For oppgjør av valutakonto trenger vi IBAN og SWIFT på mottakerkonto. Vennligst oppgi dette, hvis ikke mottakerkonto er registrert hos Nordea Norge.
Skriv inn 11 sifret kontonummer hvor gjenstående penger på konto skal overføres
Skriv inn 11 sifret kontonummer hvor gjenstående penger på konto skal overføres

Merk at skattetrekkskonto må være tom før den kan avsluttes. Står det midler på denne, må skattetrekksmidler betales til kemneren eller så må frigivelseserklæring sendes inn. For informasjon om å sende inn frigivelseserklæring start chat eller last opp oppgjørsanmodning og frigivelseserklæring som signaturberettiget herÅpnes i nytt vindu. Hvis saldo på konto er mindre enn 1000,- trengs ikke erklæring fra kemneren, fortsett da avslutning i skjemaet. 

For oppgjør av valutakonto trenger vi IBAN og SWIFT på mottakerkonto. Vennligst oppgi dette, hvis ikke mottakerkonto er registrert hos Nordea Norge.
Skriv inn 11 sifret kontonummer hvor gjenstående penger på konto skal overføres

Merk at skattetrekkskonto må være tom før den kan avsluttes. Står det midler på denne, må skattetrekksmidler betales til kemneren eller så må frigivelseserklæring sendes inn. For informasjon om å sende inn frigivelseserklæring start chat eller last opp oppgjørsanmodning og frigivelseserklæring som signaturberettiget herÅpnes i nytt vindu. Hvis saldo på konto er mindre enn 1000,- trengs ikke erklæring fra kemneren, fortsett da avslutning i skjemaet. 

For oppgjør av valutakonto trenger vi IBAN og SWIFT på mottakerkonto. Vennligst oppgi dette, hvis ikke mottakerkonto er registrert hos Nordea Norge.
Skriv inn 11 sifret kontonummer hvor gjenstående penger på konto skal overføres

Merk at skattetrekkskonto må være tom før den kan avsluttes. Står det midler på denne, må skattetrekksmidler betales til kemneren eller så må frigivelseserklæring sendes inn. For informasjon om å sende inn frigivelseserklæring start chat eller last opp oppgjørsanmodning og frigivelseserklæring som signaturberettiget herÅpnes i nytt vindu. Hvis saldo på konto er mindre enn 1000,- trengs ikke erklæring fra kemneren, fortsett da avslutning i skjemaet. 

For oppgjør av valutakonto trenger vi IBAN og SWIFT på mottakerkonto. Vennligst oppgi dette, hvis ikke mottakerkonto er registrert hos Nordea Norge.
Skriv inn 11 sifret kontonummer hvor gjenstående penger på konto skal overføres

Merk at skattetrekkskonto må være tom før den kan avsluttes. Står det midler på denne, må skattetrekksmidler betales til kemneren eller så må frigivelseserklæring sendes inn. For informasjon om å sende inn frigivelseserklæring start chat eller last opp oppgjørsanmodning og frigivelseserklæring som signaturberettiget herÅpnes i nytt vindu. Hvis saldo på konto er mindre enn 1000,- trengs ikke erklæring fra kemneren, fortsett da avslutning i skjemaet. 

For oppgjør av valutakonto trenger vi IBAN og SWIFT på mottakerkonto. Vennligst oppgi dette, hvis ikke mottakerkonto er registrert hos Nordea Norge.
Skriv inn 11 sifret kontonummer hvor gjenstående penger på konto skal overføres

Tilleggsprodukter utover kontoer, tilhørende debetkort, kredittkort og nettbank kan være: Finansiering, pant, pensjon, VPS / VPU-konto fond. 

Tilleggsprodukter utover kontoer, tilhørende debetkort, kredittkort og nettbank kan være: 

  • Pensjon
  • VPS / VPU-konto
  • Fond

For avslutning av øvrige tilleggsprodukter som nevnt ovenfor, kan signert avslutningsanmodning lastes opp i Bedriftens dokumenter herÅpnes i nytt vindu. Skriv kort hvilke produkter som ønskes oppgjort og hvor eventuelt innestående skal overføres. Anmodningen signeres etter signaturretten i Brønnøysundregistrene. Signaturrett for bedriften kan slås opp med organisasjonsnummer herÅpnes i nytt vindu. Hvis bedriftens organisasjonsnummer er avsluttet i Brønnøysundregistrene kan tidligere signaturberettiget starte en chat. 

 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager