Slette bruker i Nordea Business/Nettbank Bedrift

Dette skjemaet kan benyttes av nettbankbruker i Nordea Business/Nettbank Bedrift eller signaturberettiget(e) på vegne av bedriften. Hvis opplysningene fylles korrekt i, vil det i løpet av 3 dager sendes en SMS med varsel om bekreftelse. Nettbankbrukeren eller signaturberettiget signerer da med sin BankID. Hvis nettbankbrukeren ikke har tilgang til andre bedrifter med sin kodebrikke, kan denne kastes i spesialavfall. Hvis brukeren har andre tilganger via sin brikke, beholdes brikken og denne aktuelle bedriften vil forsvinne fra nettbankbrukerens oversikt. 

Der hvor enheten har signaturrett alene, kan eventuelt signaturberettiget ta kontakt på telefon eller chat.

Utmelding av brukere i Corporate Netbank, gjøres av administrator inne i Corporate NetbankÅpnes i nytt vindu

  

Nettbanktilgangen kan avsluttes enten av nettbankbrukeren selv eller signaturberettiget i bedriften.
Velg om du er nettbankbrukeren eller signaturberettiget i bedriften
Ved sletting av disponentrolle i tillegg til brukertilgang i nettbank, vil den generelle muligheten for disponering fjernes. Også disponentens debetkort tilknyttet vil da avsluttes.

Ved sletting av disponentrolle i tillegg til brukertilgang i nettbank, vil den generelle muligheten for disponering fjernes. Også disponentens debetkort tilknyttet vil da avsluttes.

Til dette nummeret, vil SMS med varsel om signering sendes. Når SMS mottas, kan signaturberettiget signere med BankID i Bedriftens dokumenter. Er det flere signaturberettigete, må alle signere.
Til dette nummeret, vil SMS med varsel om signering sendes. Når SMS mottas, kan nettbankbrukeren signere for slettingen med BankID.
Skriv inn mobilnummeret som nettbankbruker i bedriften.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager