Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Slette bruker i Nettbank Bedrift

Dette skjemaet kan benyttes av nettbankbruker i Nettbank Bedrift eller signaturberettiget(e) på vegne av bedriften. Hvis opplysningene fylles korrekt i, vil det i løpet av 3 dager sendes en SMS med varsel om bekreftelse. Nettbankbrukeren eller signaturberettiget signerer da med sin BankID. Hvis nettbankbrukeren ikke har tilgang til andre bedrifter med sin kodebrikke, kan denne kastes i spesialavfall. Hvis brukeren har andre tilganger via sin brikke, beholdes brikken og denne aktuelle bedriften vil forsvinne fra nettbankbrukerens oversikt. 

Utmelding av brukere i Corporate Netbank, gjøres av administrator inne i Corporate NetbankÅpnes i nytt vindu

Nettbanktilgangen kan avsluttes enten av nettbankbrukeren selv eller signaturberettiget i bedriften.
Til dette nummeret, vil SMS med varsel om signering sendes. Når SMS mottas, kan signaturberettiget signere med BankID i Bedriftens dokumenter. Er det flere signaturberettigete, må alle signere.
Til dette nummeret, vil SMS med varsel om signering sendes. Når SMS mottas, kan nettbankbrukeren signere for slettingen med BankID.
Skriv inn mobilnummeret som nettbankbruker i bedriften.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tors 08.00-19:00 og til 17:00 på fredager
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager