Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Andre tjenester

Generelle kontovilkår

Generelle kontovilkår

Kontotype
Vilkår
Driftskonto
 • For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. Rente 0,00% p.a.
Skattetrekkskonto
 • For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. Rente: 0,00% p.a.    
 • Dette er en konto for avsetning av skattetrekksmidler.  
 • I henhold til skattebetalingsloven er kontoen sperret for alle andre belastninger enn de som overføres skatteoppkreveren.  
Kapitalkonto
 • Fjorårets rente kan tas i et fritt antall uttak.
 • Rente 0,00% p.a.
 • Øvrige frie uttak er for tiden 12 per kalenderår, ytterligere uttak/overførsler vil bli belastet med uttaksgebyr på for tiden kr 250,00 pr uttak/ overførsel. 
 • Overførsler fra Kapitalkonto til egne konti i Nordea regnes som ordinære overførsler. For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. 
 • For lån i Nordea kan det avtales at renter og avdrag kan belastes Kapitalkonto uten at antall frie uttak reduseres.
Bedriftskonto i Valuta

Valutakonto er en transaksjonskonto i utenlandsk valuta

 • Rentebetingelsene for konti i valutaene USD, EUR, SEK, DKK, GBP, CHF og JPY følger renteutviklingen i den aktuelle valutaen. 
 • For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester.
ISG
 • Etablering av konto NOK 15.000,00
 • Månedlig gebyr for kontoforhold NOK 850,00

For internasjonale datterselskap hvor morselskapet har Nordea som hovedbank i Finland, Sverige eller Danmark:

 • Etablering av konto NOK 3000,00
 • Månedlig gebyr for kontoforhold NOK 250,00

Prisene gjelder per organisasjonsnummer og gebyret belastes i lokal valuta  

Termininnskuddskonto
 • For innskudd på kr 500.000 og over kan det avtales at innskuddet blir bundet med fast rente.  
 • Både rentesatsen og lengden på bindingstiden avtales for hvert innskudd, og rentesatsen er fast i bindingstiden.
 • Innskuddet er bundet i bindingstiden, og det kan ikke foretas uttak fra eller ytterligere innskudd på kontoen i denne perioden.  
 • Uttaksgebyr: 2,5 % (minimum 500 kr)

  Etter bindingstidens utløp gjelder vanlige priser på betalingstjenester
Klientkonto
 • Rente 0,0% p.a.  
Depositumskonto
 • Rente: 0,0% p.a
 • Etablering av Depositumskonto (pr konto) NOK 1.000,00. 
 • Ved panthaver eller notifikasjon på leier, pr panthaver/notifikasjon. NOK 250,00

Merk! Ihht. Husleieloven §3-5 er det Utleieren som skal betale etableringskostnaden. 

Finansiering
Betalingstjenester
Valuteringsregler
Revisjonsoppgave
Personalforsikringer - Nordea Liv AS

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager