Kapitalforhøyelse - Når bedriftens aksjekapital skal økes

Økning av aksjekapital for bedriftskunder

Vi kan bekrefte forhøyelse av aksjekapitalen for bedrifter som har foretatt innskuddet på konto. For å gjennomføre bekreftelsen trenger vi protokoll fra generalforsamling. 

Forventet behandlingstid er 4 dager, etter mottatt protokoll. 

Signert protokoll kan scannes og sendes via våre nettsider. Hvis du har signaturrett på vegne av bedriften, send oss protokollen via Bedriftens dokumenterÅpnes i nytt vindu. Har du ikke signaturrett,send i Digital postkasse og skriv bedriftens navn i emnefeltet. (Begge løsninger krever innlogging med BankID).

Du kan lese mer om økning av aksjekapital hos Brønnøysundregistrene herÅpnes i nytt vindu. Når du mottar bekreftelsen fra oss lastes den opp i Samordnet registermelding herÅpnes i nytt vindu.

Tjenesten koster for tiden 900,- og belastes fra driftskonto etter forsendelse av bekreftelsen. 

Protokoll og prosess:

  • Innskuddet er i penger
  • Generalforsamlingsprotokollen ikke er eldre enn 3 måneder
  • Innbetalingen er foretatt etter at generalforsamlingen ble holdt
  • Aksjene er tegnet i generalforsamlingsprotokollen
  • Tegnerne har signert for aksjene i selve generalforsamlingsprotokollen
  • Aksjens pålydende verdi, tegningskurs for hver aksje og antall aksjer som skal tegnes 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager