Slik avslutter du bedriftskort

Denne løsningen benyttes for å avslutte et enkeltkort eller hele kortavtalen på den aktuelle bedriftskontoen.   

Avslutningen kan gjennomføres av kortholderen eller signaturberettiget. Innen 3 virkedager vil det sendes en SMS for å bekrefte bestillingen med BankID.

Der hvor enheten har signaturrett alene, kan eventuelt signaturberettiget ta kontakt på telefon eller sikker chat.

For avslutning av Nordea First Card (kredittkort) finner du kontaktskjemaet herÅpnes i nytt vindu.

 

Kontonummeret står på baksiden av kortet.

Signaturberettiget

Dette skjemaet kan signeres av signaturberettiget, daglig leder eller prokurist på vegne av enheten.

Kortavtalen kan avsluttes enten av kortholderen selv eller signaturberettiget i bedriften.
Hvis hele kortavtalen avsluttes, vil alle bedriftens kort avsluttes
Kortnummer ser du på forsiden av kortet. De fire siste av de 16 tastes inn.
Ved "Ja" her, slettes kortholderens disponentrolle på kontoen. Nettbanktilgangen vil ikke påvirkes. Hvis kortholderen også skal meldes ut av nettbank, gjøres det ved å kontakte Kundeservice.
Skriv inn mobilnummeret til kortholderen, hvor SMS med BankID-verifisering skal sendes.
Skriv inn e-posten til kortholderen, hvor mail med BankID-verifisering skal sendes.
Hvis bedriften har flere signaturberettigete, må alle disse inn å signere. Når de varselet er mottatt, kan signaturberettiget(e) signere med BankID.
Skriv inn e-posten til signaturberettiget, hvor mail med BankID-verifisering skal sendes.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager