Full fart fremover mot netto null

Bærekraft stod på agendaen på Nordic Sustainability Summit, en nordisk konferanse arrangert av Nordea som samlet utvalgte bedriftskunder og Private Banking-kunder samt representanter fra myndighetene. Samtalen dreide seg om hvordan vi kan drive overgangen til en netto nulløkonomi.

Konferansen var hybrid med parallelle fysiske arrangementer i alle fire land samt direkteoverførte nordiske paneldebatter der Alasdair Ross fra The Economist var ordstyrer.

Den første paneldebatten var en åpenhjertig samtale mellom Frank Vang-Jensen, Nordeas konsernsjef, Mads Nipper, konsernsjef i Ørsted og Minna Aila, SVP for Sustainability, Public Affairs & Communications i selskapet Neste. De snakket om de mange dilemmaene bedrifter strever med i dag. Skal du avslutte relasjoner med kunder og leverandører som ikke har så ambisiøse ESG-strategier? Støtter offentlig regulering opp under håndfast og rask endring? Og hvilken type ledelse og kultur kreves for at et selskap skal klare å flytte fokus og jobbe mot en bærekraftig bunnlinje?

Frank Vang-Jensen understreket at Nordeas rolle er å gå i aktiv dialog med og støtte kunder gjennom overgangen, men vi skal også sette ned foten når vi ikke ser nok fremgang. Alle paneldeltakerne var enige om at åpenhet rundt data og beslutninger er sentralt for å kunne navigere i dagens klima.

Frank Vang-Jensen pekte også på at noen beslutninger fører med seg et dilemma: Hvis vi sier nei til et selskap som ikke gjør det bra på miljøsiden, kan det ha negative konsekvenser for lokalsamfunnet og dermed skade S-en i ESG. Alle de tre paneldeltakerne kunne bekrefte at den største utfordringen i dag er å få satt opp farten på overgangen. En forutsetning er at ansatte, ledere og beslutningstakere slutter å bare snakke og i stedet begynne å handle.

Nordea Sustainability Summit i Oslo ble arrangert på Sommero med både politikere, klimaforskere, storkunder og næringslivstopper til stede.

Leder for Nordea Norge, Snorre Storset, både åpnet og avsluttet konferansen i Oslo, mens paneldebattene ble ledet av sjefanalytiker Thina M. Saltvedt og pressesjef Cathrine Graff. Duoen Saltvedt/Graff hadde regien på scenen – og sammen skapte de en dynamikk, et samspill og en energi som bare de to kan.

Først fikk vi se klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) sammen med Kristin Halvorsen (CICERO Senter for klimaforskning) debattere Norges klimamål. Deretter var overgangen til ren energi i fokus når Thorhild Widvey (styreleder, Statkraft) og Mats Rinaldo (DNV) entret scenen. Avslutningsvis fikk de fremmøtte se Marianne Hagen (Aker Solutions), Heikki Holmås (EBA) og Lars Aa. Løddesøl (Storebrand) diskutere arbeidet med ESG.

Snorre Storset er krystallklar på hvorfor Nordea arrangerer en konferanse med fokus på bærekraft.

– Det handler om å møte mange deler av samfunnet for å skape gode løsninger. I arbeidet med bærekraft ligger det gode muligheter for at Nordea kan støtte og være en viktig pådriver. Når kundene våre lykkes på denne reisen, da lykkes vi i Nordea også, sier Storset, og fortsetter:

– Vi skal spille vår rolle i å flytte kapital inn i bærekraftige forretningsmodeller – både på utlån og investeringssiden. Men vi ønsker også å være en god rådgiver og sparringspartner. Vi er ansvarlige, og det skal alle merke i et møte med Nordea.

Ønsker du rådgivning rundt investeringer med fokus på bærekraft?

Ta kontakt med oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.