– For et år siden foretok Credit Suisse en global undersøkelse blant sine formuende kunder. Denne viste at en tredjedel av de forespurte kunne tenke seg å prøve å bo i et annet land i nærmeste fremtid, forteller Otabek Akhunov, sjef for Private Bankings nye cross border-avdeling.

Med EU er grensene blitt visket ut, og vi har fått fri bevegelighet mellom land – riktignok med en høyst uvelkommen grensevakt i form av et koronavirus det siste halvåret, men på sikt er trenden tydelig. Flere og flere lengter etter å maksimere livet med nye opplevelser, møter, kulturer og erfaringer.

– Dette er noe som også avspeiler seg i banktjenestene våre. Private Banking skal finnes der kundene våre er, og i alle epoker av livet deres skal vi kunne bidra med service og kunnskap, sier Otabek Akhunov.

Men en økt mobilitet må ikke tolkes som at det er helt problemfritt og uten utfordringer å flytte til et nytt land, og det er der den nye avdelingen kommer inn i bildet.

Målsettingen med den internasjonale servicen er å vedlikeholde kunderelasjonen gjennom hele syklusen; fra kunden flytter utenlands til det er på tide å reise hjem igjen. Da gjenintroduseres man til det lokale tilbudet. Man skal ikke behøve å forlate Nordea Private Banking bare fordi man flytter til et annet land.   

– I omtrent et år har jeg jobbet direkte opp mot Private Bankings ledelse i Norden, og forestått et idéarbeid og rammeverk for hvordan vi skal jobbe med cross border-tjenester for våre eksisterende kunder. Nå har vi startet opp et kontor med et spesialist-team i Private Banking i de nordisk landene. Gjennom det kan vi skreddersy pakkeløsninger for kunder som vil flytte til et annet land. Men vi kan også bistå med hjelp i løpet av tiden utenlands – eller om flyttelasset skal hjem igjen.   

Otabek Akhunov

Otabek Akhunov, sjef for Private Bankings cross border-avdeling.

Hvordan kan en slik skreddersydd pakke se ut?

Akkurat slik vi bistår våre kunder som bor i Norden, kan vi hjelpe til med alt fra skatteinformasjon til rådgivning i forbindelse med ulike aktivaklasser – i tillegg til pensjonsløsninger, forsikringsspørsmål og jus. Når for eksempel den nye boligen skal kjøpes, en prosess som kan være nokså utfordrende, har vi høy kompetanse og tilgang på god ekspertise.

Fortell!

– Vi er akkurat kommet i mål med en avtale om et samarbeid med lokale advokatfirmaer i seks land, blant annet i Frankrike og Spania, der majoriteten av nordiske utflyttere bosetter seg – om man ser bort ifra Portugal. Siden regelverkene er forskjellige – ikke bare sammenlignet med hvordan det fungerer i Norden, men noen ganger også fra region til region – er det en stor fordel med lokal representasjon. Kunden har direkte tilgang på en jurist, som bistår med alt fra avtaleskriving, prisvurdering og pantobligasjon ved huskjøp til opprettelse av lokalt testamente.  

I hvilke land kan man bo for å få hjelp av dere?

I hvilke land kan man bo for å få hjelp av dere?

– I alle EU-land, men også i andre områder som er populære blant oss nordboere, for eksempel visse land i Asia, som Thailand og Malaysia.

Forutsetningen for å få tilgang til vår service er at du er eller blir kunde i Nordea Private Banking og har en personlig tilknytning til Norden.

Men hva gjelder om man heller vil flytte til Florida?

– USA har en veldig tøff lovgivning, så der har vi en begrenset service. Vi får for eksempel ikke drive med noen form for investeringsrådgivning – ikke engang om kunden er «hjemme» på ferie i Norden.

Og hvordan fungerer det i andre land?

– Når det gjelder investeringsrådgivning, må den innen EU baseres på de fondproduktene som finnes i det aktuelle landet. Her har vi imidlertid en stor fordel. Nordea Asset Management har som en av Europas større kapitalforvaltere bygget opp salg og distribusjon av våre fondprodukter på lokale «fondtorg». Dette er en fantastisk service til kundene våre. Selvfølgelig kan de internasjonale kundene våre handle andre typer finansielle instrumenter også – som aksjer, futures og obligasjoner med mer.   

Hva kan jeg ellers få hjelp til?

– Det beror på i hvilket land du befinner deg, men målsettingen er at du skal kunne få hjelp med det meste, uansett om det dreier seg om store økonomiske beslutninger som har med investeringer og dine bedrifter å gjøre eller hverdagstjenester; fra et nytt bankkort til kontakt med en jurist. Det er bare å teste oss, vi skal gjøre alt for å hjelpe deg med de spørsmålene som kan oppstå. Det er jo nettopp det private banking handler om.

Tekst: Mårten Niléhn

Har du spørsmål om flytting til utenlandet?

Ta kontakt med oss

Disclaimer

Artiklene på siden "Nye perspektiver" er ment å gi deg som leser innblikk i tankevekkende nyheter innenfor økonomi, innovasjon og bærekraft. Publikasjonen gir ikke et fullstendig bilde av egenskapene eller risikoene knyttet til ulike produkter og tjenester. Informasjonen i publikasjonen er ikke ment som et råd om å investere. Informasjonen er heller ikke ment som et tilbud eller en oppfordring om å kjøpe, selge eller bytte et finansielt instrument. Du må ikke ta investeringsbeslutninger kun med utgangspunkt i informasjonen i publikasjonen. Verdien på et individuelt finansielt instrument kan øke eller synke i henhold til svingninger i markedet, og historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning.

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.