1. Aksje- og kombinasjonsfond gir muligheter

Fondssparing er noe du gjør for å få bedre avkastning på pengene dine på lang sikt. Du har størst mulighet for å få god avkastning når du plasserer pengene i aksjefond eller i kombinasjonsfond som igjen har investert i aksjer.  

I aksjefond går pengene til bedrifter som bruker de til å investere i varer og tjenester. I gode tider vil bedriftene tjene mer penger og da vil som regel verdien av aksjene gå opp. Dersom det går svakere for bedriftene, kan du risikere at verdiene faller. Denne endringen i verdier er noe som vi helst ville ha vært foruten. Men samtidig er det akkurat dette som gjør at du kan få avkastning på pengene. 

Dersom investeringen var helt sikker ville du fått en rente som ligner på det du har ved bankinnskudd og ikke en god langsiktig avkastning. Selv om svingningene føles ubehagelige, så er det altså de som sørger for at du til slutt får mulighet for god avkastning.  

2. Tenk langsiktig

Når du har plassert pengene i fond, er det ingen vits å følge med på verdistigningen eller verdifall hver dag. Spesielt ikke hvis du er bekymret over nedgangen. 

Tenk om du flyttet til Bergen og ble lei av regnet? Ville det hjulpet å sitte hele dagen foran vinduet og studert regndråpene? Nei, det beste ville være å gjør noe helt annet. Sånn er det med fondssparing også. Du sparer for lang sikt, så da er det unødvendig å bekymre seg hver gang verdien faller. 

3. Krevende å ”time” markedet

Vil det ikke være en god idé å selge fondsandelene når tidene er usikre? Det høres fornuftig ut i og med at dårlige tider gir dårlige aksjemarkeder. Men aksjemarkedet reagerer veldig raskt og gjerne før de fleste av oss forstår at noe er i ferd med å skje. 

Når vi er kommet til et tidspunkt hvor de fleste av oss er sikre på at tidene er dårlige, så har aksjemarkedet ofte allerede falt. Og kanskje til og med er det på vei til å snu igjen. I perioder som nå hvor vi har sett at aksjemarkedene faller eller stiger med et års avkastning på én dag, så er det ekstra vanskelig å finne de rette dagene å kjøpe eller selge på.

 

Fem gode tips om fondssparing fra Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

4. Positive utsikter for fremtiden

Er ikke dagens situasjon ekstra spesiell? Jo, vi har aldri før sett en så dramatisk nedgang i aktiviteten i økonomien. Denne nedgangen kommer raskere og kraftigere enn det man opplevde på 1930-tallet.

Men samtidig har de fleste en tro på at den går raskere over. De fleste bedriftene vil trolig komme fullt tilbake om en del måneder, slik at utsikten for neste år ser grei ut. 

5. God avkastning over tid

Kan aksjemarkedene falle igjen? Ja, det er godt mulig. Dersom aktiviteten i økonomien kommer senere i gang enn ventet, vil det kunne være negativt for verdiene i aksjemarkedet. Men sånn er det alltid i aksjemarkedene. En er aldri sikker på at bunnen er nådd. 

Historien viser at hvis du investerer langsiktig i aksjer, så har du god mulighet for å få god avkastning over tid.

Fondssparing er noe du gjør for å få bedre avkastning på pengene dine på lang sikt. Du har størst mulighet for å få god avkastning når du plasserer pengene i aksjefond eller i kombinasjonsfond, som igjen har investert i aksjer.  

Ønsker du å vite mer om fondssparing eller Private Banking?

Kontakt oss?

Disclaimer

Artiklene på siden "Nye perspektiver" er ment å gi deg som leser innblikk i tankevekkende nyheter innenfor økonomi, innovasjon og bærekraft. Publikasjonen gir ikke et fullstendig bilde av egenskapene eller risikoene knyttet til ulike produkter og tjenester. Informasjonen i publikasjonen er ikke ment som et råd om å investere. Informasjonen er heller ikke ment som et tilbud eller en oppfordring om å kjøpe, selge eller bytte et finansielt instrument. Du må ikke ta investeringsbeslutninger kun med utgangspunkt i informasjonen i publikasjonen. Verdien på et individuelt finansielt instrument kan øke eller synke i henhold til svingninger i markedet, og historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning.

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.