Neste generasjon

Hardt arbeid må til for å skape en formue, og det krever gjerne mye tid, tålmodighet og et stort engasjement. I takt med at formuen vokser, må man forsøke å tilpasse seg etter de forpliktelsene den fører med seg. Å arve en formue over natten kan by på både muligheter og utfordringer. Noen kan se det som en mulighet til å starte en ny virksomhet, karriere eller å investere i fremtiden, mens andre kan ha et ønske om å fortsette livet akkurat som før. 

Så hva gjør man når det er ubehagelig å snakke om penger? Simen Johanneseen Strømberg, Next Generation rådgiver i Nordea Private Banking Norge, forklarer at det er en komplisert prosess som kan trenge ekstern hjelp.

– Mange yngre mennesker har ikke den samme erfaringen og kunnskapen som foreldrene sine, og ønsker derfor å få vite mer. Det kan hende de ikke føler seg klare til å overta familiebedriften eller arve en større formue, og neste generasjon kan ha stor nytte av oss når de skal forberede seg på dette, sier han. 

Simen Johanneseen Strømberg

Simen Johanneseen Strømberg, Next Generation rådgiver i Nordea Private Banking Norge

Fokuser på kjerneverdiene istedenfor pengene

Enkelte barn er kanskje ikke klar over at familien har en formue som de en dag skal overta ansvaret for. Andre har kanskje en formening om det, men de mangler konkret kunnskap om formuen, størrelsen og sammensetningen. I begge tilfeller kan man bringe temaet på banen ved å snakke om hvordan formuen ble skapt, samt opp- og nedturene som har vært underveis.

Deretter kan det være lurt å fokusere på kjerneverdiene istedenfor pengene, og fortelle om hvordan disse verdiene preger beslutningene du har tatt på vegne av familien og bedriften. Forklar hvordan beslutningene har påvirket valgene du har tatt, og snakk åpent om at du har planlagt å la barna dine arve formuen og hvordan du har tenkt å gripe det an. 

Beskytt familien din

Verdiene og prioriteringene dine bør være avgjørende for hvordan du velger å gi fra deg, og beskytte, formuen din. Hvis du velger å la formuen gå i arv til familien din er det fornuftig å gjøre seg noen tanker rundt hvem som skal arve hva. Og om det er spesielle forhold du bør planlegge for om arvingene ikke er fornøyde med fordelingen. Det kan også lønne seg å tenke gjennom hvordan du kan forhindre at arvingene bruker verdiene på en uforsvarlig måte, for eksempel ved å velge å frigi verdiene over en lengre periode.

Det kan være spesielt vanskelig å bestemme seg for hva som skal skje med en familiebedrift. Bedriften er kanskje livsverket ditt, og det kan være mange følelser involvert rundt beslutninger som skal tas. Noen kan være usikre på om noen av barna ønsker eller evner å overta bedriften, eller om man rett og slett skal selge bedriften og realisere verdiene.

Et av de første spørsmålene å svare på er om noen av barna ønsker å overta bedriften, og når dette vil skje. Det er også viktig å tenke på hvilke kompetanser det vil være behov for og hvordan han eller hun kan gjøre seg kjent med familiebedriften.

Verditilbud til hele familien

Mens skatt, arveregler og inflasjon er viktige faktorer som må vurderes når du planlegger at formuen din skal gå i arv til neste generasjon, er det avgjørende at du forbereder barna dine. Uansett hvor godt utdannet barna dine er, må de likevel ha spesiell kunnskap for å skjønne seg på penger. Private Banking bistår ofte med å forberede de unge på at de skal ta vare på en større formue.

Vi vil gjerne være en sparringspartner innen finansiell rådgivning for dine barn - i dag og i fremtiden. Vi tilbyr skreddersydd rådgivning og løsninger basert på den enkeltes behov og ønsker i alle livssituasjoner. Sammen kan vi hjelpe deg og dine barn med å planlegge for fremtiden.

Øvelse gjør mester

Gi neste generasjon muligheten til å trene på formuesforvaltning. Vurder en gradvis selvstendiggjøring, for eksempel forvaltning av en liten del av formuen eller tildeling av små oppgaver i familiebedriften. 

Anerkjenn deres styrker

La dem selv undersøke ny teknologi eller ivareta investeringer som andre familiemedlemmer ikke er fortrolige med, men som de selv viser interesse for.

Gi nok, men ikke for mye

Gi det mest nødvendige til vedlikehold og støtte, men det er ingen grunn til at de skal få hele kaken. Neste generasjon trenger nok til at de kan gjøre hva som helst, men ikke så mye at de ender opp med å ikke gjøre noe som helst. 

Skap familiens misjon

Et godt tips til planleggingen er å sette seg ned sammen med familien og formulere en skriftlig, felles misjon for familien og familiens formue.

Har du spørsmål om hvordan du og din familie kan forberede neste generasjon?

Ta kontakt med oss

Disclaimer

Artiklene på siden "Nye perspektiver" er ment å gi deg som leser innblikk i tankevekkende nyheter innenfor økonomi, innovasjon og bærekraft. Publikasjonen gir ikke et fullstendig bilde av egenskapene eller risikoene knyttet til ulike produkter og tjenester. Informasjonen i publikasjonen er ikke ment som et råd om å investere. Informasjonen er heller ikke ment som et tilbud eller en oppfordring om å kjøpe, selge eller bytte et finansielt instrument. Du må ikke ta investeringsbeslutninger kun med utgangspunkt i informasjonen i publikasjonen. Verdien på et individuelt finansielt instrument kan øke eller synke i henhold til svingninger i markedet, og historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning.

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.