Tid for årsoppgaver

Nå har Nordea Private Banking startet det nye året og årsoppgavene er under produksjon. Private Banking Direct, vår eksklusive kundeservice, opplever at mange regnskapsførere og kunder tar kontakt i kommende periode med spørsmål om årsoppgaver. Vi hjelper gledelig, men i tradisjonens tro tenker vi det er fint å gi en oversikt over når de ulike årsoppgavene sendes til deg.

Nedenfor finner du en oversikt over når du kan forvente de respektive årsoppgaver og på hvilken måte du vil motta de. 

Del gjerne denne informasjonen med din regnskapsfører/revisor.

Spesielt for deg som Private Banking-kunde

Aktiv forvaltning - Innen uke 8

For personlige investorer: 

Års- og realisasjonsoppgave fra Nordea Fondene og Årsoppgave for honorar Private Banking Aktiv forvaltning og Individuell diskresjonær forvaltning sendes digitalt til din private nettbank/mobilbank eller per post om du har bedt om det. 

Du finner dokumentene under din profil ved å gå til «Dokumenter»  og «avtaler og dokumenter» i nettbank/mobilbank.

For selskapsinvestorer:

Års- og Realisasjonsoppgave fra Nordea Fondene sendes pr. post.  

Årsoppgave for honorar PB Aktiv forvaltning og Individuell diskresjonær forvaltning sendes digitalt til «Bedriftens Dokumenter». Ved å gå til nordea.no og «Logg inn» vil du finne «Bedriftens dokumenter» under fanen «Bedrift». 

Fondskonto Aktiv Forvaltning – Innen uke 8:

For privatpersoner er kontoutskrift for Fondskonto Aktiv Forvaltning tilgjengelig under «Kontoutskrifter» i Persondialogen hos Nordea Liv. For Årsoppgave Fondskonto vil de være tilgjengelig innen 15 februar under "Nettpost".  Du logger inn i Persondialogen på nordealiv.no ved å trykke på «Logg Inn» og velge «Persondialogen»

Private Banking Honorar – Informasjonsbrev innen uke 8: 

Honorarbrevet vil du finne i «Avtaler og Dokumenter» for privatkunder og i «Bedriftens dokumenter» for bedriftskunder. Du kan se betalt PB honorar i 2022 på din kontoutskrift under omkostninger. Men, vi sender brev allikevel for å spesifisere mva., og for å informere om hvordan kostnaden skal føres manuelt i Skattemeldingen.

Administrasjonshonorar for Cubera Private Equity 2020 Invest AS

Administrasjonshonorar for Cubera Private Equity 2020 Invest AS er etter vår oppfatning fradragsberettiget, og du vil motta et brev per e-post med veiledning til hvordan dette føres i Skattemeldingen.

Swiss Life Eiendomsfond (tidligere NRP Eiendom) 

Når det gjelder Swiss Life Eiendomsfond (tidligere NRP), vil formuesverdien for personlige aksjonærer være forhåndsutfylt, og fremkomme i Skattemeldingen samt i RF-1088 (Aksjeoppgaven fra Skatteetaten). Ved avvik vil Swiss Life Eiendomsfond sende ut investorbrev til aksjonærene. Vi anbefaler at man sjekker at formuesverdien er korrekt og eventuelt gjør korrigering, da det kan forekomme avvik fra endelig innrapportering fra Swiss Life til Skatteetaten, dersom det for eksempel har vært kapitalendringer i selskapene.

Merk at for ikke-personlige aksjonærer skal man alltid benytte den nyeste beregnete verdien (altså den per 01.01.2023), og man skal derfor benytte den som står i investorbrevet (dvs. ikke den som står i RF-1088). 

Enkeltobligasjoner – norske og utenlandske

Formue, avkastning og gevinst/tap på VPS-registrerte enkeltobligasjoner skal være innberettet i din Skattemelding, men vi anbefaler at du henter ut informasjon/årsoppgave fra VPS Investortjenester, og sjekker at opplysningene stemmer.

Kjøp/salg i annenhåndsmarkedet

Dersom du har kjøpt eller solgt obligasjoner i annenhåndsmarkedet, må du selv føre gevinst/tap i Skattemeldingen. 

Strukturerte produkter (indeksobligasjoner, aksjekuponger)

Alle strukturerte produkter fra Nordea er registrert i VPS, men inngangsverdier og realisasjonsverdier er ikke forhåndsutfylt i din Skattemelding. Har du solgt, må du sørge for at gevinsten/tapet føres opp i din Skattemelding.

Avkastning, gevinst/tap (realisasjon) skal innberettes i Skattemeldingen.

Delegering av tilgang til årsoppgaver i Nettbank Bedrift

Et godt tips som forenkler prosessen med årsoppgaver for selskaper, er å gi din regnskapsfører/revisor en brukertilgang i Nettbank Bedrift. Ny bruker kan bestilles her. Avtalen må signeres med BankID av signaturberettiget i selskapet, og av den nye brukeren i etterkant av bestilling. Med bruker i Nettbank Bedrift kan du få tilgang til å hente ut kontoutskrifter og årsoppgaven for bank.

Vi anbefaler også at man bestiller bruker i VPS Investortjenester til regnskapsfører/revisor her. Med denne tilgangen kan regnskapsfører/revisor logge seg inn, og på selskapets vegne dermed kunne hente ut investormeldinger og årsoppgave(r) fra VPS. 

Har du spørsmål?

Det er viktig for oss at du har tilgang til det du trenger og vi håper denne oversikten bidrar til det. Ikke nøl med å ta kontakt med oss på kundeservice, send melding via nettbanken eller chat med oss dersom du har spørsmål.

Ring oss Åpnes i nytt vindu

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Kontakt oss

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.