Årsoppgaver for bedrifter

Nordea Fondene

Årsoppgaver fra fond registrert i verdipapirsentralen (VPS) og utenlandsregistrerte fond (VPU)

Revisjonsoppgave

Årsoppgave Nordea Liv Fondskonto

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager