Nytt regelverk fra 1. januar 2023

Dersom du har enkeltmannsforetak eller har et AS med deg selv som eneste ansatt så har muligheten til å spare svært gunstig til pensjon gjennom selskapet ditt blitt enda bedre. Regelverket knyttet til denne type pensjoner ble endret fra 01.01.23.

Etter denne dato er det mulig å spare inntil 7% av lønn fra første lønnskrone opptil lønn på 12G, dvs. lønn opptil ca. 1,3 mill. Den store fordelen med denne sparingen er at dette kan trekkes fra som en del av utgiftene i selskapet, slik at dette er med å redusere næringsinntekten.  

Hadde du allerede startet slik sparing før 01.01.23 må den endres nå slik at du sparer fra første lønnskrone.

Midlene som spares plasseres i din valgt investeringsprofil eller i enkeltfond du selv velger.

Oppsparte midler i en slik ordning kan tidligst utbetales fra du er 62 år, men kan eventuelt utbetales senere. Midlene skal minimum utbetales over 10 år, eller frem til du er 77 år.     

Dette er en mulighet vi anbefaler for alle som har en slik selskapsstruktur og med inntekt over 7,1 G (akkurat nå er det kr 791.486, -) per år.  Årsaken til at du bør ha lønn over dette nivået er at nettopp  en slik pensjonsavtale vil redusere den skattbare inntekten og dermed Folketrygdsparingen som gjøres for deg.  Har du lavere lønn, så finnes andre løsninger.  Ta eventuelt kontakt med din rådgiver.

Du finner mer informasjon her. Du kan også kontakte din rådgiver.  

NB. En slik avtale kan gjerne inngås for skatteåret 2022. Fristen for dette er som regnskapsfristen 31. mars.   

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.