Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Kan du leve av pensjonen din?

Folketrygden alene vil gi deg vesentlig mindre å leve av som pensjonist, og som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom innskuddspensjon har du en glimrende mulighet til å spare til pensjon, samtidig som du reduserer skatten betydelig. Dette gjelder spesielt for deg som tjener mer enn 7,1 G, da man ikke får opptjening i folketrygden utover dette beløpet.

Dersom du oppretter en pensjonsavtale innen 31. mars, kan du betale inn pensjon for hele fjoråret, og samtidig få inntektsfradraget. 

Dine fordeler med å spare til pensjon:

  • Du får fradrag i næringsinntekten for de pengene du innbetaler til pensjon.
  • Du kan oppnå en skattebesparelse på inntil halvparten av innbetalingene. Hvor mye du reduserer skatten avhenger av din marginalskatt.
  • Du kan sette av inntil 4 % av årlig næringsinntekt mellom 1 G og 12 G. Folketrygdens grunnbeløp ser du i tabellen til høyre.
  • Du får en betydelig bedre pensjon når du blir pensjonist.
  • Innskuddspensjon gir deg økt fleksibilitet blant annet når det gjelder uttak av alderspensjon.
  • Ved dødsfall tilfaller oppspart kapital de etterlatte.
Eksempel på skattefordelen
BruttoinntektÅrlig sparingMarginalskattSkattereduksjon
kr 400.000kr 12.25538,10%kr 4.669
kr 500.000kr 16.25538,10%kr 6.193
kr 700.000kr 24.25547,10%kr 11.424
kr 1.123.608kr 41.19950,10%kr 20.641
I tillegg får du fradrag for alle kostnader og premie for innskuddsfritak.
Våre produkter Våre produkter

Innskuddspensjon

Avtale hvor pensjons- innskuddet er avtalt

Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver hvert år setter av et beløp basert på en prosentsats av lønnen din.

Ytelsespensjon

Avtale hvor pensjons- utbetalingen er avtalt

Ytelsespensjon er en pensjonsavtale hvor bedriften bestemmer det fremtidige pensjonsnivået for de ansatte.

Råd om tjenestepensjon

Tools for wood work 

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du en spesielt gunstig mulighet til pensjonssparing. Opprett en pensjonsavtale innen 31. mars og få inntektsfradrag.

architect works on model 

Pensjonsreformen

Vet du hvilke endringer som har kommet med pensjons- reformen, og hvilke konsekvenser det har for din bedrift?