Bestill Nordea Regnskap

Nordea Regnskap/ Fullmakt om overføring av informasjon til tredjepartsleverandør Luca Labs AS

For at din bedrift skal kunne ta i bruk Nordea Regnskap-løsningen, vil Nordea overføre følgende informasjon til vår samarbeidspartner Luca Labs AS:

• Selskapsnavn

• Organisasjonsnummer

• Kontaktopplysninger, inkludert enkelte personopplysninger

• Kontonummer

• Kontoinformasjon og transaksjonsopplysninger

Luca Labs AS vil behandle overført informasjon, inkludert personopplysninger, som en uavhengig databehandlingsansvarlig og vil derfor ha fullt ansvar for videre behandling etter mottak av informasjonen. Særskilt avtale om tjenesten inngås direkte med Luca Labs AS.

Kundeinformasjon - alle felt merket med * må fylles ut
Fyll inn organisasjonsnummer
Fyll inn firmanavn
Fyll inn kontaktperson for denne fullmakten
Fyll inn e-post for kontaktperson

Service Agent

Kunden gir Luca Labs AS (Service Agent) fullmakt til å motta kontoinformasjon og transaksjonsopplysninger på vegne av kunden for å automatisk kunne oppdaterte kontoinformasjon og gjøre avstemminger i Nordea Regnskap.

Følgende kontoer skal være tilgjengelige i Nordea Regnskap-tjenesten levert av Luca Labs AS (max 3):

Fullmakten signeres digitalt med BankID.

Ved endringer i fullmaktsforholdet er det Kundens plikt å informere banken eller Luca Labs AS om endringene. Det skal da fylles ut nytt fullmaktsskjema.

Tjenesten kan bestilles av signaturberettiget, daglig leder eller prokurist. Legg inn info for personen som skal signere på vegne av bedriften.

Hvis bedriften har flere som må signere i fellesskap, velges "Ja" her. Har bedriften et styre hvor ikke signaturrett er definert, signerer styret i fellesskap.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager