Innskuddspensjon

Innskuddspensjon gir din bedrift full kontroll over pensjonskostnadene, og sikrer økonomisk forutsigbarhet.

Som pensjonskunde i Nordea får du kun én person å forholde deg til, bedre oversikt og kort vei til kompetanse og ekspertise. Nordea tilbyr blant annet enkle og effektive løsninger for administrasjon av pensjonsavtalen.

Om Innskuddspensjon Alle fordeler Investeringsvalg Priser Om Innskuddspensjon

Hva er innskuddspensjon?

woman-with-laptop-218x316Innskuddspensjon er en spareordning hvor det årlig spares et bestemt beløp til ansattes alderspensjon. Hver enkelt ansatt får sin innskuddskonto, og midlene investeres i fond. Den ansatte får full oversikt og råderett over pensjonsmidlene, innenfor de rammer som er avtalt med bedriften. Størrelsen på den fremtidige alderspensjonen avhenger av innskuddene, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden.

Hvor mye kan spares?

Det er opp til bedriften hvor god pensjonsavtale de ønsker for sine ansatte: 

 • Minimumssatsen er 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G
 • Kan spare inntil 7 % av lønn opp til 12 G
 • Mulig med tilleggsinnskudd på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G
 • Kan velge om innskuddene skal gjelde fra første lønnskrone eller bare for lønn som overstiger 1 G
Alle fordeler

Bedriftens fordeler med innskuddspensjon i Nordea

 • Ett kontaktpunkt å forholde seg til
 • Full kontroll over pensjonskostnadene
 • Økonomisk forutsigbarhet
 • Enkel administrasjon i vår Bedriftsdialog
 • Pensjonsforpliktelsen skal ikke balanseføres
 • Innskuddspensjon er uavhengig av folketrygden
 • Kan kombineres med dekninger som gir trygghet ved uførhet og til etterlatte ved dødsfall

Den ansattes fordeler med innskuddspensjon i Nordea

 • Enkelt og oversiktelig 
 • Større råderett over egne midler ved individuelt investeringsvalg, hvor de ansatte selv kan velge hvordan innskuddene investeres
 • All avkastning tilføres den ansatte
 • Oppspart pensjon går til de etterlatte ved dødsfall
 • Oversikt og all informasjon tilgjengelig i Persondialogen

Tilleggsdekninger

Tilleggsdekninger gir den ansatte og deres familier ekstra økonomisk sikkerhet. Disse dekningene kan tilpasses din bedrifts ønsker og behov. Følgende dekninger tilbys:

Ved arbeidsuførhet: 

 • Årlig uførepensjon som sikrer utbetaling ved varig arbeidsuførhet.
 • Videre innbetaling til alderspensjon.
 • Har den ansatte barn under 18 eller 21 år, kan man også motta et barnetillegg.

Ved død: 

 • Ektefelle- og samboerpensjon som sikrer årlig utbetaling.
 • Barnepensjon som sikrer barn under 21 år årlig utbetaling.

Nettbaserte tjenester

Vi ønsker at det skal være enkelt for deg å administrere din pensjonsavtale. Våre nettbaserte verktøy er blant markedets beste og gir deg den informasjonen du har behov for på en enkel måte. På denne måten sparer du tid på å administrere dine pensjonsordninger.

Bedriftsdialogen gir deg oversikt over tjenestepensjonsavtalen og muligheter til å administrere denne. I tillegg gir den deg som kunde tilgang til viktige nyheter og produktinformasjon. Korrespondanse blir også lastet opp her som nettpost.   

Persondialogen gir alle de ansatte oversikt over sin pensjonsavtale. I tillegg vil de kunne se hvilke fond innskuddene er plassert i og verdiutviklingen på disse. Har den ansatte avtaler i Nordea Liv som privatperson, vil også disse dekningene vises.

Skatteregler

Bedriften får inntektsfradrag for innskuddene og for arbeidsgiveravgiften som beregnes på grunnlag av dette. Den ansatte betaler ikke skatt i spareperioden, og må ikke betale formueskatt av beløpet. Når alderspensjonen utbetales, beskattes den som pensjonsinntekt.

Investeringsvalg

Investeringsalternativer

Vi tilbyr Innskuddspensjon med både kollektivt og individuelt investeringsvalg. 

Med kollektivt investeringsvalg er det arbeidsgiver som bestemmer i hvilke(t) fond de ansattes innskudd skal investeres. Her er porteføljer spesiallaget for pensjonssparing det mest vanlige, f.eks Vekstpensjon eller en av Aktiva Bedrift porteføljene.

Individuelt investeringsvalg betyr at de ansatte selv kan velge fond der innskuddene plasseres. Investeringvalget kan være begrenset til våre porteføljefond,  et utvalg av alle fond, eller de ansatte kan velge fra alle ca. 90 fond vi tilbyr.

Dere velger aksjeandel - Nordea gjør resten!

Aktiva Bedrift er et fond i fond konsept med aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Konseptet passer for bedrifter som vil ha porteføljer, men som ønsker at oppfølgingsansvaret tas av andre. Kunden velger aksjeandel, og Nordea sørger for at porteføljen alltid er optimalt allokert i henhold til Nordeas gjeldende markedssyn, og til kundens ønskede risiko og investeringshorisont. Vanligvis vil bedriften bestemme oppstartsfondet, og hvert enkelt medlem i pensjonsordningen kan deretter endre portefølje basert på sin risikovilje og tidsperspektivet på sparingen.   

Aktiva Bedrift fondene har en nedtrapping av risiko som starter når den ansatte fyller 55 år. Vi endrer da gradvis aktivasammensetning, og pengene plasseres i mer forsiktige investeringer. I løpet av en 15-års periode vil aksjeandelen trappes ned til 10 %.

Fordeler med Aktiva Bedrift: 

 • Alltid optimalt sammensatte porteføljer basert på hele fondsutvalget
 • Månedlig rebalansering med løpende gevinstsikring
 • Plasseringen er til enhver tid innenfor valgt risikonivå
 • Fondene er valutasikret
 • Ingen transaksjonskonstnader eller skattekonsekvenser
 • Månedlig oppfølging uten merkostnad

Last ned faktaark om Aktiva Bedrif (pdf, 436 KB)Åpnes i nytt vindu

Vekstpensjon

Vekstpensjon er et fond som sikrer optimalt investeringsforløp i hele sparetiden. Samtidig har de ansatte en garanti som sikrer at utbetalt alderspensjon aldri kan bli lavere enn summen av innbetalte innskudd. Startfordelingen består av en høy aksjeandel, mens sluttfordelingen baserer seg mer på rentepapirer. Vi begynner gradvis å endre aktivasammensetningen når den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år.      

Fordeler med Vekstpensjon:

 • Garanti som sikrer at utbetalt alderspensjon aldri kan bli lavere enn summen av innbetalte innskudd til alderspensjon. Garantien gjøres opp og kommer eventuelt til utbetaling sammen med siste terminutbetaling av alderspensjon.
 • Optimalt investeringsforløp gjennom hele spareperioden.
 • Automatisk nedtrapping av risiko fra fylte 55 år.
 • Aktiv forvaltning av profesjonelle forvaltere.

Last ned faktaark om Vekstpensjon (pdf, 480 KB)Åpnes i nytt vindu

Fullt fondsvalg

Nordea Liv har bransjens beste fondsutvalg, og tilbyr ca 90 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Som arbeidsgiver kan du åpne for at de ansatte får velge fritt blant alle fond, og dermed være med på å påvirke avkastningen. Alternativt kan et utvalg av fondene gjøres tilgjengelig.     

All informasjon om våre fond finner du her

Priser

Prisen er avhengig av hvilken løsning din bedrift ønsker. Vi hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen for din bedrift.
Trykk her for å bli kontaktet av oss for rådgivning om pensjon.

Råd om tjenestepensjon

Tools for wood work  

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du en spesielt gunstig mulighet til pensjonssparing. Opprett en pensjonsavtale innen 31. mars og få inntektsfradrag.

architect works on model  

Pensjonsreformen

Vet du hvilke endringer som har kommet med pensjons- reformen, og hvilke konsekvenser det har for din bedrift?