Hele Nord-Atlanteren som satsningsområde

Verden trenger mer sunn og bærekraftig sjømat. Norge, ett av hjemmemarkedene til Nordea, har de beste forutsetningene for å tilby nettopp det. Derfor har vi samlet vår kompetanse på området i en egen avdeling som håndterer deg som er innen fiskeri og havbruk. For deg betyr det at du møter rådgivere med stor kunnskap og erfaring om både bankfaget og sjømatnæringen når du snakker med oss.

Dedikerte rådgivere

Vi har dedikerte medarbeidere som arbeider mot våre sjømatkunder. Fordi vi har kunder som både fisker, produserer, foredler og eksporterer sjømat, har vi forståelse for utfordringer i hele verdikjeden. Sjømat er viktig for Nordea.

Nordea er en nordisk bank med kunder i en rekke nasjoner. Vår kunnskap er derfor ikke bare begrenset til det norske og nordiske markedet, vårt marked er hele Nord-Atlanteren.

Nærhet til deg som kunde

Foruten egne sjømatavdelinger i Oslo, Ålesund og Bergen har vi medarbeidere med sjømatkunder også i Trondheim, Bodø og Tromsø. Det gir oss nærhet til deg som kunde.

Vårt nettverk til din tjeneste

Nordea er den ledende banken i Norden. Vi legger til rette for riktig finansiering og effektive bankprodukter slik at du og din bedrift når deres mål. Hos oss får du tilgang til et unikt nettverk, med allsidig og komplett tilbud av finansielle tjenester og skreddersydde løsninger. Vi er representert i viktige sjømatbyer som Paris, London, Madrid, Milano, New York, Saõ Paulo, Singapore og Beijing.

Analytiker

Vi har vår egen bransjeanalytiker som følger det globale sjømatmarkedet. På forespørsel besøker vår analytiker deg som kunde og presenterer utviklingstrekk i både råvare- og konsummarkedet. 

Vi sender ut aktuelle nyhetsbrev jevnlig.

Send inn nedenstående skjema og vi vil ta kontakt med deg. Du kan også avtale møte via chat.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager