Slik lager du en forretningsplan og et budsjett

Vær realistisk når du skal lage en forretningsplan og et budsjett

Forretningsplan, virksomhetsplan, bedriftsplan – kjært barn har mange navn. En forretningsplan er helt nødvendig når du starter et eget selskap. Penger får som kjent verden, og selskapet ditt, til å gå rundt. Uten inntekt kan du ikke drive et selskap. Det er ingen tvil om at du kommer til å jobbe beinhardt – bedriften din er jo tross alt ditt helt eget prosjekt. Dedikasjon og hardt arbeid spiller absolutt en stor rolle for at drømmen din skal bli til virkelighet, men en solid virkelighetsoppfattelse er vel så viktig. Selv om du er blitt din egen sjef og tenker at en forretningsplan eller virksomhetsplan ikke er relevant for deg, så er det et faktum at dette er noe du absolutt bør ha på plass, og så tidlig som mulig. En plan hjelper deg med å holde fokus og gjør prosessen enklere når du henvender deg til en bank eller en investor. 

Planlegging er bra for business!

En studie gjort i 2014 av Washington University viste at 64 prosent av de spurte forretningseierne som hadde en forretningsplan, opplevde en kontinuerlig vekst. Til sammenligning opplevde bare 43 prosent av forretningseierne uten en forretningsplan den samme veksten.

*Studie: http://thedailypositive.com/write-killer-business-plan-one-week/Åpnes i nytt vindu

En åttetrinns forretningsplan

En forretningsplan er noe av det viktigste å ha i orden når du starter for deg selv. Uansett hvor stort eller lite selskap du har, så bør du sette deg ned og lage en forretningsplan. Skriv ned konkrete mål. Hvor vil du og hvor skal du? Hvor er dere om fem år? Det er kanskje ikke det første du tenker på når du starter opp et eget selskap, men det er definitivt det smarteste å reflektere over. Den tiden du bruker på å lage en forretningsplan vil garantert gi avkastning. Du har mye større sjanse for å lykkes med for eksempel å få investorer med på laget dersom du har konkretisert målene og utfordringene dine.

Det finnes hundrevis av måter å gå fram på, men det kan være lurt å se på et forretningsplan-eksempel eller laste ned en forretningsplan-mal før du begynner. Vi har satt sammen en åttetrinns businessplan som inneholder alle nøkkelpunktene du må ha på plass. For hvert av disse åtte trinnene har vi listet opp spørsmål du bør stille deg selv. 

Når du har laget ferdig planen, og deretter en SWOT-analyse, er du bedre rustet for å nå målet ditt.

Trinn 1: Skriv et kortfattet sammendrag

Sammendraget skal inneholde mål, visjon og hensikt. Du trenger ikke skrive mer enn én til to sider. Det er ofte lettere å skrive dette sammendraget etter at du har fullført de neste syv trinnene, men gjør det likevel nå (husk at det er lov til å drømme stort og ha hårete mål). Det er lov å endre sammendraget i etterkant.

Trinn 2: Beskrivelse av forretningsidéen din

En god beskrivelse er selve ryggraden i forretningsplanen. Beskriv hva som gjør akkurat din virksomhet unik, hvilke behov du skal utfylle og hvordan. På hvilken måte skal ditt selskap skape profitt og gjøre suksess?

Trinn 3: Hvem er i din målgruppe?

Beskriv kundene dine og lokasjonen til markedet ditt. Har du lokale eller globale ambisjoner? Skal du henvende deg til B2C- eller B2B-markedet? Vær så detaljert som mulig i målgruppebeskrivelsen. 

Trinn 4: Konkurrenter

Vær forberedt på at uansett om du er en pioner, eller om du går inn i et veletablert marked, så vil du møte konkurranse. Lag en grundig SWOT-analyse hvor du beskriver dine styrker og svakheter. Da blir det lettere å fastslå hvor konkurransedyktig bedriften din er.

Trinn 5: Virksomheten i praksis

Lag skisser på hvordan det administrative i bedriften skal organiseres. Hva slags rutiner skal dere ha? Hvor skal kontoret være? Skal du ansette, eller benytte deg av frilansere? Og hva med utstyr og vedlikehold? Konkretiser rettslige forhold med dine leverandører.

Trinn 6: Ledelse

Skal du gjøre alt selv? Bruker du mentorer, og har du fått på plass styremedlemmer eller ansatte? Får du hjelp av familie og venner? Beskriv hvordan de involverte skal bidra basert på deres erfaring og kompetansenivå. Lag et organisasjonskart av selskapets hierarki. Virksomhetens hierarki skal beskrive maktstrukturen i selskapet ditt.

Trinn 7: Salg og markedsføring

Beskriv hvordan du skal markedsføre selskapet ditt. Hva er strategien din? I hvilke kanaler når du målgruppen din best? Du kan bruke sosiale medier for å nå målgruppen din, eller opplyse potensielle kunder med innholdsmarkedsføring via nettside eller nyhetsbrev. 

Det er ikke nødvendig å være ekspert i markedsføring, men du bør sette deg inn i hvordan du kan nå ut til målgruppen og markedet ditt. En markedsføringsstrategi har et grunnleggende mål om å øke inntektene dine og kjennskapen til virksomheten din. Husk at en god markedsføringsstrategi inkluderer både langsiktige og kortsiktige mål, som sammen bidrar til å nå hovedmålene du har satt for bedriften din. 

Trinn 8: Økonomisk analyse

Lag en oversikt over selskapets økonomi. Det vil si nåværende og framtidige investeringer, så vel som din økonomiske status. Beskriv hvilke investeringer du trenger å få finansiert, og hvordan dine utgifter og inntjeninger skal gå i balanse hver måned. Ta ett år av gangen når du skal analysere selskapets økonomiske situasjon. Observer og beskriv utviklingen som skjer over tid.

VIKTIG! En forretningsplan kan alltid endres. Markedet og trendene er i konstant endring – vær beredt på forandringer. Det kan være lurt å ha en plan B som ikke er basert på parameterne som gjorde at plan A feilet. Med andre ord så kan ideen din ha vært kjempegod, men kanskje bør du redefinere målgruppen du valgte, distribusjonsoppsettet eller produksjonsløpet? Eller så kan det hende at du trenger en dyktig samarbeidspartner, hvis du ikke har det fra før. 

Tommelfingerregler for deg som skal sette opp budsjett

1.Hvis du har et enkeltpersonforetak bør du inkludere din private økonomi i budsjettet.
2.Vær forberedt på overraskelser, og sett av midler til diverse utgifter.
3.Halver lønnen din i de første seks månedene.
4.Hvis du har en beholdning, lagerkostnader eller materialer av noe slag, inkluderer du det i budsjettet.
5.Inkluder også alle utgifter som forsikring, strøm, oppvarming, vann og internett.
6.Alle utgifter til transport, emballasje og distribusjon skal også inn i budsjettet.
7.Ansett en regnskapsfører for å gå gjennom detaljer og resultater dersom du er i tvil om noe.

Bruk budsjettmalen vår når du skal lage budsjett

Budsjettmal er genialt. Det vil kunne gjøre arbeidet lettere om du velger å bruke budsjettmalen vår. I den legger du inn alle relevante kostnader og utgifter. Innholdet i budsjettet ditt avhenger av hva slags type bedrift du har, og størrelsen på bedriften. Budsjettmalen hjelper deg å følge med og holde styr på inn- og ut-postene i regnskapet. Husk å oppdatere malen hvis den økonomiske situasjonen endrer seg. Malen består av tre forskjellige budsjetter:

  • Månedsbudsjett - er der du legger inn alle inntekter og kostnader. Da får du oversikt over kontantstrømmen selskapet ditt har hver måned. Når du fører månedlig budsjett ser du også hvor mye lønn du har mulighet til å ta ut – dersom det er mulig. Dersom du er helt nyoppstartet og ikke har inntektstall å se tilbake på, oppgir du en realistisk sum basert på hvor mye inntekt du tror du vil få inn. Husk å legge til alle tenkelige utgifter, både faste driftskostnader (leie, forsikring, lønnsutgifter osv.) og variable driftskostnader (materialer, emballasje, shipping osv.). Husk å holde øye med budsjettet jevnlig. Følger du det opp regelmessig, vil det hjelpe deg å avgjøre om virksomheten din er på rett spor.
  • Årsbudsjett – her legger du inn de forventede utgiftene (faste og variable) og inntekter fra drift gjennom hele året. Bruk fjorårets budsjett til å gjøre prognoser for det kommende året. Det årlige budsjettet er den samlede oversikten over virksomheten din, fra inntekter til utgifter. Dette er budsjettet bedriftsrådgiveren i banken din kommer til å fokusere på når de hjelper deg med bedriften din.
  • Balansebudsjett – oppsummerer selskapets eiendeler, egenkapital og gjeld på et spesifikt tidspunkt. Balansen viser hvor mye selskapet ditt eier og skylder og hvor mye aksjonærer har investert. Eiendelene viser hva selskapet eier, mens egenkapital og gjeld viser hvordan selskapet har finansiert eiendelene. Husk at eiendeler alltid må være lik summen av egenkapital og gjeld. 

Har du spørsmål om det å starte egen bedrift?

Chat med oss Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager