Når kan en gründer ta ut lønn?

Når drømmen betaler seg

Vi tok en prat med grunnleggerne av mInvoice, Leadfeeder, Frankly Juice og Znipe.tv om en av utfordringene de aller fleste entreprenører møter: Når skal jeg klare å utbetale lønn til meg selv?

Det er store forskjeller fra gründer til gründer, og fra selskap til selskap. Hvis du for eksempel åpner en butikk eller jobber med varehandel, vil inntjeningen framstå mer åpenbar og tydelig. Men om du åpner en tech-startup – som Znipe.tv eller Leadfeeder – må man være mye mer tålmodig når det kommer til å tjene penger og betale ut lønn.

Vi spurte de fire entreprenørene følgende spørsmål, og mottok svært forskjellige svar: 

Hvor lang tid tok det fra du startet firmaet til det var økonomisk mulig å betale ut lønn til seg selv? 

Sonni Christine Jakobsen, grunnlegger og CEO mInvoice:

“Jeg har hatt muligheten til å ta ut lønn fra dag én. Dette grunner i tre ting; sluttpakken fra min tidligere arbeidsgiver, støtten fra Innovasjon Norge, fase én og to, samt mInvoices første emisjon. Dette gikk ettersom emisjonen bare kom seks måneder etter etablering.”

Pekka Koskinen, grunnlegger og CEO Leadfeeder:

“Jeg grunnla Leadfeeder i 2012, og de første fire årene levde jeg av pengene jeg tjente i mitt forrige selskap. I 2016 fikk Leadfeeder såkorninvestering og da kunne jeg endelig ta ut min første lønn.”

Christian Bowall, grunnlegger og MD Frankly Juice:

“Da vi startet opp Frankly Juice, drev jeg fortsatt bedriften mitt Frokostfirmaet. Det var dette selskapet som utbetalte lønnen min. Jeg tok ut min første lønn fra Frankly Juice ett år etter at selskapet var etablert.”

Erik Åkerfeldt, grunnlegeger, co/CEO og CTO Znipe.tv:

“Min partner og jeg investerte egne penger inn i firmaet da det ble opprettet. Omtrent seks måneder ut i prosjektet fikk vi vår første investor om bord. Like etter tok vi ut vår første lønn.”

Videre stilte vi følgende spørsmål:

Hvordan er lønnen nå sammenlignet med da du var ansatt?

Sonni Christine Jakobsen, grunnlegger og CEO mInvoice:

“Lønnen jeg får betalt av mInvoice matcher lønnen jeg fikk som ansatt i den norske finansindustrien.”

Pekka Koskinen, grunnlegger og CEO Leadfeeder:

"Jeg tror lønnsnivået mitt er det samme som hos de fleste start-ups i Helsinki. Hvis jeg hadde jobbet med det samme, men vært ansatt i et annet selskap, så hadde jeg nok fått dobbelt så mye i lønn som jeg tar ut i dag."

Christian Bowall, grunnlegger og MD Frankly Juice:

“Jeg har aldri vært ansatt. Sammenlignet med hva jeg fikk betalt i mitt forrige selskap, Frokostfirmaet, synes jeg lønnen jeg får fra Frankly Juice er OK.”

Erik Åkerfeldt, grunnlegger, co/CEO og CTO Znipe.tv:

“Hvis du teller alle timer og tiden du generelt bruker på en nyoppstartet bedrift, så tror jeg det er riktig å si at lønnen du får som gründer er betraktelig lavere enn det markedet har å tilby.”

Det siste spørsmålet er stilt for å gi deg noen nyttige råd, og vi håper svarene vil inspirere deg:

Hva er ditt beste råd til gründere når de skal ta ut lønn?

Sonni Christine Jakobsen, grunnlegger og CEO mInvoice:

“Hvis bedriften din har økonomi til det, så bør nøkkelpersoner i selskapet få betalt fra første dag. Du vil slite med optimismen om du går rundt og bekymrer deg for lønninger. Så du bør jobbe hardt helt fra oppstarten for å få finansiering på plass, slik at du får betalt lønn til dine ansatte.”

Pekka Koskinen, grunnlegger og CEO Leadfeeder:

“Som grunnlegger bør du maksimere verdien av selskapet ditt ved å ta ut fornuftige lønninger, ikke mer enn det du trenger for å leve. Du får det igjen x antall av dine oppsparte midler med én gang noen kjøper selskapet ditt.”

Christian Bowall, grunnlegger og MD Frankly Juice:

“Når du starter et nytt selskap bør du fokusere på inntekter i stedet for egen lønn. Når det er sagt, så er det godt å få en ordentlig lønn. Faktisk så er det umulig å lykkes hvis du ikke har råd til å dekke dine grunnleggende behov.”

Erik Åkerfeldt, grunnlegger, co/CEO og CTO Znipe.tv:

“Ikke glem å betale lønn til deg selv. Du velger bort sikkerheten når du etablerer et nytt selskap. Du kan gå rundt og vente på den store bonusen, men inntil den kommer, må du tenke godt gjennom hvordan du skal klare deg i hverdagen?”


Basert på disse erfaringene og svarene, kan vi konkludere med følgende: Som gründer bør du ikke ha for høye forventninger om lønn. Vær realistisk, tålmodig og fortsett å jobbe målrettet. Klarer du å gjøre dette er sjansene store for at du en dag får lønn for strevet.

Har du spørsmål om det å starte egen bedrift?

Chat med oss Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager