Hvordan starte egen bedrift?

Gjør deg klar til å ta det første steget

Mange har gått den spennende, men bekymringsfulle veien det er å starte eget firma. Her får du historien til en håndfull skandinaviske gründere som forteller hva som gjorde at nettopp de valgte å følge drømmen om å starte egen bedrift. 

Få vite mer om hvor mye jobb som kreves, hvordan det vil påvirke privatøkonomien din, og få tips til hvordan du fra dag én kan komme deg på riktig spor. Finn ut hvorfor, hvordan og hvor du registrerer bedriften din. Og ikke minst, betydningen av at du tidlig bestemmer deg for hvilken organisasjonsform du ønsker å starte. Disse artiklene og tipsene hjelper deg på veien til å starte ditt eget firma, og gir deg blant annet svar på hvordan du starter enkeltmannsforetak, ansvarlig selskap og AS. 

Er du klar? Tiden er inne for å la drømmen din bli til virkelighet!

Hvordan registrere firma?

I Norge kreves det at alle bedrifter, uansett organisasjonsform, har et organisasjonsnummer. Det er nødvendig for å fakturere kunder, betale skatt og merverdiavgift. Du får et organisasjonsnummer når du registrerer firmaet ditt i Brønnøysundregisteret, men først må du ta stilling til hvilken selskapsform du skal velge. Dette har blant annet betydning for hvordan bedriften din skal organiseres, av hensyn til risiko, ansvar, kostnader og rettigheter. 

Hvis bedriften din endrer seg senere, så kan du alltid registrere firmaet ditt på nytt med en ny selskapsform. Noen velger å starte et firma på deltid, mens de beholder en vanlig betalt jobb ved siden av. På den måten kan de vurdere underveis og se om det er et marked for tjenestene eller produktene de tilbyr. I slike tilfeller er det tilstrekkelig å starte et enkeltpersonforetak. Når inntjeningen øker, firmaet vokser og driften blir mer avansert, for eksempel ved at du ønsker å ansette flere personer i foretaket eller begynne å eksportere eller importere varer, da kan du vurdere å gjøre om enkeltpersonforetaket til et aksjeselskap.

Sett deg godt inn i de ulike organisasjonsformene nedenfor, før du registrerer bedriften din. Legg merke til at det for visse organisasjonsformer kreves en registreringsavgift. 

Dette er de vanligste organisasjonsformene

Enkeltpersonforetak

Gebyrfritt, med unntak av registrering i Foretaksregisteret. Et enkeltperson-foretak er en personlig eid bedrift som kjennetegnes av:

 • Ubegrenset personlig ansvar
 • Eies og registreres av én person
 • Eier kan ikke være ansatt i foretaket, men kan ansette

Fordeler 
Å opprette enkeltpersonforetak er den enkleste måten å registrere et firma. Du tar alle avgjørelser, det er få formelle krav og etableringskostnadene er lave.

Ulemper 
Som eier er du personlig ansvarlig for firmaets gjeld (private eiendeler som hus og bil kan bli beslaglagt for å dekke gjeld). Du må betale forskuddsskatt. Som selvstendig næringsdrivende har du begrensede sosiale rettigheter sammenlignet med ordinære arbeidstakere.

Råd 

Er du bekymret for å ha et personlig ansvar bør du vurdere et aksjeselskap (AS) som kan gi mindre økonomisk risiko. Kontakt gjerne en regnskapsfører eller advokat for råd.

Aksjeselskap (AS)

Gebyr kroner 5.570,-.

Et aksjeselskap kjennetegnes av:

 • Minimum én eier
 • Aksjekapital på minimum 30 000 kroner
 • Et styre representerer selskapet

Fordeler
Du har et begrenset personlig ansvar og dine personlige eiendeler (som privat hus og bil) er beskyttet. Du kan bygge opp egenkapital med lavere skatt enn om du registrerer et enkeltpersonforetak. Du har mulighet til å være ansatt i selskapet, og ha de samme sosiale rettighetene som en ansatt.

Ulemper
Registreringen er ikke så enkel som å opprette et enkeltpersonforetak og du må forberede en rekke ulike dokumenter. Du har også regnskapsplikt og må levere årsregnskap. Det må betales arbeidsgiveravgift, og det kreves aksjekapital.

Råd
Det er mange dokumenter som skal forberedes og formaliteter som skal på plass, og det kan derfor lønne seg å søke juridisk og/eller økonomisk hjelp.

Ansvarlig selskap

Ansvarlig selskap (ANS) og Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA).
Gebyr kroner 2.250,-.

Et ansvarlig selskap kjennetegnes av:

 • Minimum to eiere som representerer selskapet
 • Eierne har personlig ansvar for gjeld
 • To forskjellige selskapsformer: Ansvarlig selskap (ANS) og ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Vesentlig forskjell mellom ANS og DA: I et ANS har alle deltakerne personlig ansvar ved innkreving av gjeld fra kreditorer, men i et DA har du kun ansvar opp til din egen eierandel. Om partneren din ikke har egen formue kan kreditorer kreve dekning av hele kravet fra deg, og da må du selv rette kravet til din partner.

Fordeler
Enkelt å opprette firma, og ingen økonomiske krav for å komme i gang. Du deler ansvar, arbeidsmengde, risiko og kostnader med noen andre. Du kan også bygge opp egenkapital med lavere skatt enn et enkeltpersonforetak.

Ulemper
Ubegrenset personlig ansvar. Deltakere kan ikke ansettes, og har dårligere sosiale rettigheter enn ordinære arbeidstakere.

Råd

Du kan velge et ansvarlig selskap hvis virksomheten har minst to eiere. Sørg for å opprette en selskapsavtale slik at pliktene og ansvarsområdene til hver av partene er beskrevet. Involver en advokat for å skrive en juridisk avtale.

Stiftelse

En stiftelse dannes for eksempel hvis du skal donere eller testamentere penger til et formål av ideell, humanitær eller sosial art, og kjennetegnes av:

 • Grunnkapital på minst 100 000 kroner
 • Styret representerer stiftelsen
 • Regnskapspliktig

Råd

Det må opprettes et styre som skal representere stiftelsen utad. Styret har ansvar for at stiftelsen blir forvaltet tilfredsstillende. Stiftelsen har regnskapsplikt og plikt til å ha revisor. Ta kontakt med advokat og regnskapsfører for råd.

Guide for registrering

Selve registreringen av foretaket ditt er gjort på noen få steg, men vær oppmerksom på at enkelte selskapsformer krever at du har forsikringer, tillatelser og andre juridiske formaliteter på plass før du kan begynne den daglige driften. De fleste organisasjonsformene krever et registreringsgebyr.

Under er registreringsprosedyren i Norge: (merk deg at prosessen varierer noe mellom selskapsformene).

Grafisk fremstilling av registreringsprosessen

Balanse i livet og i økonomien

Ønsker du å vite hvordan det å starte eget firma vil påvirke privatøkonomien din, og hva du må tenke gjennom før du starter opp? Da bør du lese intervjuet med Per som er bedriftsrådgiver i Nordea. 

Har du spørsmål om det å starte din egen bedrift?

Chat med oss Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager