Hva er overskuddslikviditet

Har du penger som du ikke trenger til å dekke utgifter? Da har du overskuddslikviditet. Du kan  plassere overskuddslikviditeten igjennom banken og enkelt få bedre avkastning enn på en bankkonto.

En bedrift kan se på overskuddslikviditet som en buffer for å kunne ha økonomiske midler å bruke ved uforutsette hendelser. 

Det vil også være lønnsomt for bedriften å kunne finne alternativer for plassering av overskuddslikviditet, f.eks. en fondskonto. 

Ulike måter å spare til en buffer

  • Kapitalkonto: Gir rask tilgang til pengene ved behov, og har noe bedre rente enn ordinær brukskonto. Passer ikke for langsiktig sparing da avkastning kan være lavere enn inflasjonen I samfunnet.
  • Fond: Gir normalt rask tilgang til penger ved behov, men markedssvingninger kan påvirke verdien negativt på kort sikt. Over tid gir dette vesentlig bedre avkastning enn konto. Diversifisering sikrer trygg sparing og passer derfor for langsiktig sparing da avkastning normalt ligger godt over inflasjonsnivå
  • Termininnskudd Ingen tilgang til midlene i spareperioden. Avkastningen er høyere enn på en vanlig sparekonto, men kapitalen er bundet i bindingsperioden.

Ofte stilte spørsmål om å spare buffer

Start sparing av bedriftens overskuddslikviditet

Bli kontakt av en rådgiver

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager