Langsiktig sparing

Nå som dere kjenner til bedriftens løpende likviditetsbehov, buffermidler og andre kortsiktige behov, kan vi finne den beste løsningen for overskuddslikviditeten. Ut ifra deres risikovilje og tidshorisont vil en investeringsspesialist gi dere våre beste råd for hvordan dere kan tilpasse overskuddslikviditeten. 

Vi har alle ulike forventninger til avkastning og toleranse for svingninger i spareperioden. Med vår kunnskap og erfaring på området sammen med deres fremtidige behov, har vi et godt utgangspunkt for å finne den beste løsningen for bedriften.

Hvordan finne rett strategi for langtidsinvesteringer

  1. Bedriftens størrelse på beløp må være relativt til driftskapitalen
  2. Sett en tidshorisont og perspektiv for investeringene
  3. Skap forventninger og ønske om avkastning
  4. Vær forberedt på hvor mye svingninger bedriften må tåle i investeringsperioden 

Tilleggspensjon

Ønsker bedriften din å kunne tilby noe ekstra?

I en innskuddspensjonsordning er det begrenset hvor mye som kan spares i pensjon for de ansatte. I enkelte tilfeller er det ønskelig å kunne tilby noe mer. Bruk tilleggspensjon for å investere i dine nøkkelpersoner. Ettersom kapitalen blir igjen i selskapet påvirker det ikke soliditeten negativ. Regnskapsmessig er det en Win-Win. 

Etter lønn er pensjon det viktigste å forhandle om i ansettelsesprosesser. Med tilleggspensjon kan bedriften tilby individuelle ordninger ut over innskuddsordningen. Hvem som skal få tilleggspensjon er det opp til bedriften å avgjøre, det samme gjelder hvor mye og ofte det kan spares. Det kan være en prosentandel av lønn eller individuelle faste beløp, men også engangsinnskudd. Denne fleksible spareformen kan være aktuell for:

• Resultatbasert kompensasjon

• Kompensasjon for eiere, ledere og/eller nøkkelpersoner

• Kompensasjon ved lønn over 12 G

• Ekstra sparing som kommer i tillegg til innskuddsordningen

Ofte stilte spørsmål om bedriftens overskudd

Ønsker du hjelp med plassering av overskuddet?

Kom i kontakt med oss

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager