Hva er bedriftens likviditet?

Hvor mye midler trenger bedriften i den daglige driften? 

Bedriftens likviditet handler om hvor mye midler bedriften har og at det er balanse mellom inngående- og utgående utgifter. Å ha en god likviditet er viktig for at bedriften kan planlegge for løpende utgifter. Dette handler om å ha nok økonomiske midler til å kunne betale faste kostander som lønn, fakturaer og andre løpende utgifter, men at det samtidig finnes et overskudd av midler som kan investeres. 

Hvilke muligheter skaper en sterk likviditet?

Likviditet er med på å sikre den daglige driften til bedriften. Det gir forutsigbarhet og trygghet for takle uforutsette utgifter. En god likviditet gjør bedriften klar for ekspansjon eller nye investeringer dersom tiden er inne, uten å skape bekymringer.

Ved å sette opp et likviditetsbudsjett for bedriften, gjennomføre regelmessige avkastninger til fremtidige investeringer, og ha oversikt over forholdet til avkastning på oppsparte midler, vil bedriften kunne skape en sterk likviditet. 

Hvordan unngå risikoer knyttet til likviditetshåndtering?

Likviditetsbehovet til din bedrift vil påvirkes av hvilken bransje du er i og hvilke risikoer bedriften kan stå ovenfor.

En bedrift kan oppleve direkte økonomiske risikoer knyttet til valuta og renter. Endringer av valutakurser og renter kan påvirke størrelsen på inn -og utbetalinger og andre løpende utgifter. 

Hvis du klarer å sette av penger i gode perioder vil bedriften være rustet for dårlige perioder med uforutsette økonomiske risikoer. 

Vanlige spørsmål om likviditetshåndtering

Avtal møte med en sparespesialist

Book et møte

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager