Statlige hjelpepakker

Flere bedrifter er avhengig av penger for å klare seg gjennom den utfordrende økonomiske tiden vi nå står ovenfor med Koronautbruddet. Målet med de statlige hjelpepakkene er at bedriftene skal få tilgang på likviditeten de trenger for å trygge sine arbeidsplasser. Finansieringen må ha årsak i likviditetsbehov som skyldes direkte eller indirekte COVID-19. Les mer om pakkene og vilkår under.

Kontantstøtteordningen

Denne ordningen vil rette seg mot små-og mellomstore bedrifter, og ha som mål å dekke faste kostnader for å redde bedrifter som har opplevd et stort fall i omsetningen som følge av COVID-19 utbruddet. 

Det er til nå lagt opp at ordningen vil være på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som vil benytte seg av denne kontaktstøtteordningen. Målet er at ordningen er så enkel å både bruke og administrere som mulig, og at det vil ta kort tid fra innsendt søknad til pengene er på konto. Dette gjøres gjennom at behandlingen av søknadene skal være automatisert og basert på tidligere registerdata. 

Lørdag 18. april ble kompensasjonsordningen åpnet for næringslivet. Det betyr at bedrifter som har opplevd sterkt inntektsfall grunnet virusutbruddet, kan søke om støtte. Det kan gjøres ved å følge denne linkenÅpnes i nytt vindu som fører deg til kompensasjonsordning.no, hvor du også kan lese mer om ordningen. 

Krisepakke for gründerbedrifter

Regjeringen har utarbeidet en krisepakke for oppstartsmiljøer i hele landet. Denne pakken er nær 5 milliarder kroner fordelt på:

  1. Tilskudd
  2. Lån
  3. Investeringskapital
  4. Forskningstilskudd

Krisepakken skal bidra til at selskapene kan utføre sine utviklingsprosjektet, samt hindre permitteringer. Midlene er i hovedsak på Innovasjon Norge, Investinor og Forskningsrådet som følger.

Statens obligasjonsfond

Regjeringen har gjenopplivet Statens obligasjonsfond, som også ble benyttet under finanskrisen. 

Obligasjonsfondet etableres med en ramme på 50 milliarder kroner og forvaltes av Folketrygdfondet.  

 

Se våre ofte stilte spørsmål om kriseordningene nedenfor. 

Mest stilte spørsmål om statlige hjelpepakker

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager