Kompensasjonsordning for næringslivet:

Denne ordningen retter seg mot små- og mellomstore bedrifter, og har som mål å dekke de faste kostnadene for å redde bedrifter som har opplevd et stort fall i omsetningen som følge av COVID-19. For å kunne gi oppdatert, aktuell informasjon om kompensasjonsordningen har vi samlet noen nyttige lenker under:  

Nyttige lenker: 

Informasjon om støtteordninger for næringsliv og kultur (Regjeringen.no)

Søke om støtte (Brreg.no)

Spørsmål rundt søknader (Brreg.no)

Krisepakke for gründerbedrifter

Regjeringen har utarbeidet en krisepakke for oppstartsmiljøer i hele landet. Denne pakken er nær 5 milliarder kroner fordelt på:

  1. Tilskudd
  2. Lån
  3. Investeringskapital
  4. Forskningstilskudd

Krisepakken skal bidra til at selskapene kan utføre sine utviklingsprosjektet, samt hindre permitteringer. Midlene er i hovedsak på Innovasjon Norge, Investinor og Forskningsrådet som følger.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager