Statlige hjelpepakker

Flere bedrifter er avhengig av bistand for å komme seg gjennom den utfordrende tiden i forbindelse med koronasituasjonen. Målet med de statlige hjelpepakkene er blant annet at bedriftene skal få tilgang på likviditeten de trenger for å trygge sine arbeidsplasser. For å kunne motta finansiering må det være en direkte eller indirekte tilknytning til COVID-19. Les mer om pakkene og vilkår under.

Kompensasjonsordning for næringslivet:

Denne ordningen retter seg mot små- og mellomstore bedrifter, og har som mål å dekke de faste kostnadene for å redde bedrifter som har opplevd et stort fall i omsetningen som følge av COVID-19. For å kunne gi oppdatert, aktuell informasjon om kompensasjonsordningen har vi samlet noen nyttige lenker under:  

Nyttige lenker: 

Informasjon om støtteordninger for næringsliv og kultur (Regjeringen.no)Åpnes i nytt vindu

Søke om støtte (Brreg.no)Åpnes i nytt vindu

Spørsmål rundt søknader (Brreg.noÅpnes i nytt vindu)

Krisepakke for gründerbedrifter

Regjeringen har utarbeidet en krisepakke for oppstartsmiljøer i hele landet. Denne pakken er nær 5 milliarder kroner fordelt på:

  1. Tilskudd
  2. Lån
  3. Investeringskapital
  4. Forskningstilskudd

Krisepakken skal bidra til at selskapene kan utføre sine utviklingsprosjektet, samt hindre permitteringer. Midlene er i hovedsak på Innovasjon Norge, Investinor og Forskningsrådet som følger.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager