Sparing i urolige finansmarkeder

Koronautbruddet påvirker flere områder av våre liv, og har ført til urolige finansmarkeder. Hvordan vil dette påvirke din bedrift sin sparing? Her finner du tips fra våre markeds-strateger om hvordan bedriften kan forholde seg til sparingen sin og hvilke grep som burde tas.

Strategisk aktiva allokering er det viktigste

  • Vær komfortabel med risikonivået i portoføljen din
  • Spre aksjer og obligasjoner på flere regioner og sektorer. Dette fjerner "unødvendig" risiko samt forbedrer forholdet mellom avkastning og risiko
  • Kombiner flere aktivaklasser i porteføljen. Obligasjoner med lav kredittrisiko gjør det ofte bra når aksjemarkedene faller. 
  • Rebalanser porteføljen din. Dette sikrer at risikoen i portefølgen ikke skifter ufrivillig, samtidig sikrer man at man kjøper når det er billigere og selger når det er dyrere. 

Fondskonto for bedrifter

Har du oversikt over din strategi eller ser muligheter i markedet og ønsker å komme i gang?

Utforsk dine muligheter med fondskonto for bedrifter

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager