Viktig informasjon om eFaktura for bedrifter

Fra og med 1. desember 2021 må du samtykke for å fortsatt kunne motta eFakturaer i Nettbank Bedrift (merk at det ikke gjelder EHF). Endringen innebærer at alle eFakturaer automatisk vil bli sendt til den som er registrert som mottaker på eFakturaen og du vil nå få første faktura som eFaktura. 

Alle eFaktura-tilbydere skal over på den nye 2.0 løsningen innen 15.mai 2022 og derfor må du også samtykke for å kunne fortsette å motta dine eksisterende eFaktura avtaler.

Du finner oversikten over dine innkommende eFakturaer i Nettbank Bedrift under «eFaktura > Innkommende avtaler».

Vi anbefaler at du kontrollerer at eFakturaer du mottar i nettbanken er i henhold til det du har avtalt med bedriften knyttet til kjøp av en vare eller tjeneste. Er eFakturaen feil eller uberettiget, kan du slette fakturaen i nettbanken og sperre utstederen.

Mer informasjon hos utsteder Bits finnes herÅpnes i nytt vindu

Merk at vi tilbyr to ulike eFaktura-tjenester i Nettbank Bedrift.

eFaktura Privat – basistjeneste: Motta eFakturaer i Nettbank Bedrift. For eksempel strømregninger eller telefonregninger. Krever «Ja takk til alle samtykke»

eFaktura Bedrift Lage/sende og motta/behandle – tilleggstjeneste: Dette er en tjeneste for bedrifter som skal fakturere sine kunder med eFaktura eller dersom din oppdragsgiver krever at du mottar fakturaen som en EHF faktura og er innmeldt i ELMA registeret. Krever ikke «ja takk til alle samtykke». Les mer herÅpnes i nytt vindu.

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du for tjenesten eFaktura «Ja takk til alle samtykke»

Dersom du trekker tilbake samtykket om “Ja takk til alle samtykke” etter 15. mai 2022 eller ikke avgir samtykke innen denne datoen, vil alle eFakturaer du mottar stoppes i tjenesten og du vil ikke lenger motta noen eFakturaer.

Tilbyderne har mulighet til å bytte eFaktura-løsning før 15.mai 2022. Dersom de bytter løsning, vil du måtte samtykke tidligere for å fortsatt få eFakturaene.

.

 

Kontaktperson