Fra Private Banking etablerte kredittavdelingen i 2018 til dags dato har vi mer en 5-doblet utlånsvolumet og 3-doblet antall kunder, sier Frode Helland, leder av kredittavdelingen. Målt på utlånsvolum er vi en over middels stor aktør i det norske markedet. Veksten kommer som en følge av tett dialog mellom kunderådgiver, kunde og kredittavdelingens rådgivere. Vi kjennetegnes av rask og etterrettelig behandling med høyt fokus på kundetilfredshet. 

Kredittavdelingen består av 12 høyt kvalifiserte analytikere og beslutningstagere. Delt opp i to team som betjener henholdsvis personmarkedet og bedriftsmarkedet. 

Fullservice for personmarkedet

Hvordan opplever kundene i Private Banking dere?

- For privatkundene til Private Banking er vi en fullservice bank som leverer et bredt spekter av låneprodukter, forklarer Helland. Vår suksess bygger på løsningsorientering, kompetanse og gode kundeopplevelser. Vi har i tillegg spesialkompetanse på finansiering av verdipapirer og bruk av verdipapirer som sikkerhet eller tilleggssikkerhet.

«Private Banking sine kunder skal ha og får gode priser/vilkår på alle våre produkter.»

Kredittavdelingen tilbyr disse produktene for personmarkedet:

  • Boliglån – ny bolig, refinansiering, opplåning
  • Fritidsbolig
  • Garantier

Optimale løsninger for bedriftsmarkedet

- For bedriftsmarkedskundene i Private Banking tilbys i hovedsak finansiering/gearing av verdipapirer, det være seg aksjer, obligasjoner eller fond. Alle lån på bedriftssiden er skreddersøm og våre svært kompetente kredittanalytikere vil rådgi og veilede kundene gjennom prosessen og bidra med kompetanse rundt både fordeler og utfordringer knyttet til det enkelte lån og løsning, forteller Helland. Ved behov knytter vi kontakt med andre deler av Nordea for produkter vi ikke tilbyr direkte som driftsfinansiering, leasing/factoring og direkte eiendomsfinansiering. Sammen med deg som kunde finner vi frem til den optimale løsningen for å dekke enkeltkundens spesifikke finansieringsbehov.

Kredittavdelingen tilbyr disse produktene for bedriftsmarkedet:

  • Verdipapirfinansiering
  • Kassekreditter
  • Valutalån
  • Brofinansiering
  • Valuta-/rentesikringsinstrumenter
  • Garantier

Vil du vite mer om hva dette kan innebære for deg?

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.