Slik beregnes vekslingsmarginen ved kortbruk i utlandet

Kjøp og kontantuttak i minibanker i fremmed valuta blir omregnet til NOK gjennom en vekslingskurs fastsatt av Nordea. Kursen består av en referanse-vekslingskurs fra Visa/Mastercard og en valuta vekslingsmargin.

For kjøp i EU og EØS-valutaer gjort innenfor EU og EØS får du informasjon om vår margin, siden det er en forskjell i prosent mellom Nordeas vekslingskurs og en referansekurs fra den europeiske sentralbanken (ECB). Vekslingskurser varierer daglig.

Et tenkt eksempel på beregning: 
Anta at du benyttet Nordea Black til kjøp av et produkt for 700 EUR den 10. april. Kalkulatoren beregner vekslingsmarginen.

Spesifikasjon
Forklaring
KjøpEUR 700
Kjøp i lokal valuta.
Belastet beløpNOK 8 011,08
Det norske beløpet du belastes med.
VekslingskursNOK / EUR 11.4444
Vekslingskursen som er benyttet for kjøpet består av Visa/Mastercard referansekurs pluss Nordeas valutapåslag.
Inkluderer valutapåslag2 %Nordea sitt valutapåslag som er inkludert i vekslingskursen over.
Påslag på ECBs valutakurs2,05 %ECBs referansekurs. Dette eksemplet viser at den kurs vi benyttet på den aktuelle dato er 2,05%  høyere enn ECBs referansekurs.

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.