Dine fordeler med Nettbank Bedrift

 • Bedre styring av midler
 • God oversikt over saldo og transaksjoner
 • Besparelser i transaksjonskostnader og arbeidstid
 • Kan enkelt integreres med ditt regnskapssystem
 • Tilgjengelig døgnet rundt

Nettbank bedrift passer for

 • Små og mellomstore bedrifter
 • Bedrifter som har behov for flere personer med tilgang til nettbanken
 • Bedrifter som har norske konti (inklusiv norske valutakonti)

Tjenester i Nettbank Bedrift

Med Nettbank Bedrift har du til enhver tid full oversikt over din bedrifts likviditet, og kan foreta betalinger i inn- og utland.

Kontoinformasjon

 • Få oppdatert transaksjon- og saldoinformasjon fra bedriftens egne konti med 24 måneders historikk
 • Se ikke bokførte transaksjoner    
 • Se renteinformasjon på innskudd og kreditter, samt provisjon

Betalinger

 • Overføre mellom egne konti
 • Mottakerregister    
 • Forfallsregister
 • Lønningslister
 • Flerbetalinger

Nettpost og Arkivsøk

 • I arkivsøk har du oversikt over inngående og utgående bilag
 • Nettpost gir deg oversikt oversikt over kontoutskrift, årsoppgave og brev om sentrale renteendringer

Flere brukere

Det kan være flere brukere knyttet til en avtale. Brukere kan ha forskjellig tilgang til de respektive konti og det kan velges en kombinasjon av følgende tilganger:

 • Se kontoinformasjon
 • Se betalinger
 • Legge inn betalinger
 • Godkjenne betalinger alene eller i fellesskap
 • Hver bruker får et personlig sikkerhetskort for å få tilgang til tjenesten

Følgende filtyper kan sendes

 • AvtaleGiro
 • AutoGiro
 • Direkte Remittering (utgår)
 • Telepay NO (utgår 30.06.2024)

Filene må godkjennes i portalen under Filtjenester før de viderebehandles av banken. 

Ved godkjenning av innsendte filer kan du kontrollere at filen er sendt til banken og at beløp er riktig. 

Følgende filtyper kan hentes

 • Cremul
 • Kontoutskrift NO
 • Fil for bankavstemming av norske konti og valutakonti
 • OCR returfil NO
 • Telepay returfil NO (utgår 30.06.2024)
 • Account statement SWIFT


Filene må godkjennes i portalen under Filtjenester før de viderebehandles av banken. 

Tilleggstjenester

 • eFaktura    
  Du kan enkelt motta og/eller sende elektroniske fakturaer fra nettbanken
 • Nordea Finance
  Her kan du se bedriftens Leasing- og låneavtaler i Nordea Finance
 • Private Banking
  Her kan du få oversikt over bedriftens investeringsportefølje
 • Trade Finance
  Trade Finance Global gir deg muligheten til å håndtere garantier, remburser og dokumentinnkasso
 • Aksjehandel på nett
  Handle børsnoterte aksjer enkelt, raskt og effektivt
 • Fondshandel
  I nettbanken kan du enkelt kjøpe og selge fond, og holde deg oppdatert på utviklingen 24 timer i døgnet

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager