Forvaltning av utenlandske verdipapirer gir deg mye

Tjenesten dekker blant annet:

  • Forvalte og utføre verdipapiroppgjør av utenlandske verdipapirer, pengeoppgjør og valutavekslinger. 

  • Tilby fleksible rapporter etter behov.

  • Informere om og utføre instrukser ved selskapshendelser: f.eks: fusjoner, fisjoner, oppkjøp, emisjoner etc. 

  • Informere om varslede utbytter og sørge for at beløpene blir kreditert konti på betalingsdato. 

  • Informere om varslede rentebetalinger og uttrekninger og sørge for at beløpene blir kreditert konto på betalingsdato. 

  • Informere om og utføre proxy voting, herunder omregistrering av aksjer som gir stemmerett, i forbindelse med generalforsamlinger. 

  • Søke om skatterefusjoner for de respektive aksjebeholdninger på vegne av bedriften.

Bedriftens fordeler med Forvaltning av utenlandske verdipapirer

Du får flere fordeler.

  • Automatiseret og sikkert oppgjørssystem, samt god rapportering.
  • Rask og sikker kunnskap om de respektive markeder.
  • Gode og konkurransedyktige forvaltningsbanker.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager