Forvaltning av utenlandske verdipapirer

På vegne av norske investorer kan vi forvalte og utføre verdipapiroppgjør av utenlandske verdipapirer. Vi tilbyr forvaltning og oppgjør av utenlandske verdipapirer for norske institusjonelle investorer. Vi samarbeider med utvalgte lokale utenlandske forvaltningsbanker for å bidra til rask og sikker kunnskap om de respektive markedene.

Forvaltning av utenlandske verdipapirer gir deg mye

Tjenesten dekker blant annet:

  • Forvalte og utføre verdipapiroppgjør av utenlandske verdipapirer, pengeoppgjør og valutavekslinger. 

  • Tilby fleksible rapporter etter behov.

  • Informere om og utføre instrukser ved selskapshendelser: f.eks: fusjoner, fisjoner, oppkjøp, emisjoner etc. 

  • Informere om varslede utbytter og sørge for at beløpene blir kreditert konti på betalingsdato. 

  • Informere om varslede rentebetalinger og uttrekninger og sørge for at beløpene blir kreditert konto på betalingsdato. 

  • Informere om og utføre proxy voting, herunder omregistrering av aksjer som gir stemmerett, i forbindelse med generalforsamlinger. 

  • Søke om skatterefusjoner for de respektive aksjebeholdninger på vegne av bedriften.

Bedriftens fordeler med Forvaltning av utenlandske verdipapirer

Du får flere fordeler.

  • Automatiseret og sikkert oppgjørssystem, samt god rapportering.
  • Rask og sikker kunnskap om de respektive markeder.
  • Gode og konkurransedyktige forvaltningsbanker.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager