Profesjonelt Foretak

Profesjonelt Foretak er en web-basert tjeneste spesielt egnet for de som jobber med Investor Relations og Aksjonærservice, men også for andre deler av selskapet som ønsker å ha en daglig og oppdatert oversikt over ulike typer hendelser og endringer i eierstrukturen.

Profesjonelt Foretak gir deg svar på disse spørsmålene

 • Hvem som har kjøpt og solgt aksjer i selskapet? 
 • Hvor mye de enkelte aksjonærene eier i dag i forhold til i går? 
 • Hvor mange engelske årsrapporter dere skal trykke opp? 
 • Hvem de 10 største utenlandske eierne i selskapet er?
 • Om noen av eierne representerer en gruppe som vil stemme sammen på neste generalforsamling?
Tjenesten gir detaljert informasjon om selskapet, og således viktig input til årsrapporter og kvartalsrapporter. I tillegg vil dere raskt kunne skaffe informasjon om aksjonærstrukturen før pressemeldinger og styremøter.

Innhold

 • Søking på eiere / eierregister
 • Oversikt over endringer i eierstrukturen
 • Gruppering på eiere og/eller ISIN
 • Eiere fordelt på land og kontotype
 • Internkontroll ved aksjekjøp
 • Opplysninger om utbytte og justeringsfaktorer
 • Opplysninger om tidligere selskapshendelser som emisjoner, videresalg etc.

Et totalprodukt

Ved å ta i bruk Profesjonelt Foretak vil du få tilgang til alle tjenester som ligger under VPS Foretakstjenester.

Aktivt Foretak

Aktivt Foretak er en web-basert tjeneste som gir foretaket tilgang til eget eierregister på en rask og effektiv måte.

Hvordan ta ut informasjon?

Via Aktivt Foretak kan man få eierregister og adresseetiketter på fil. Man bestiller et eierregister med få tastetrykk, og rapporten er ferdig produsert i løpet av få sekunder.

Spesialoppdrag

Hvis det er informasjon som du ikke klarer å ta ut gjennom det vanlige bestillingsbildet, kan du benytte denne tjenesten for å bestille spesialrapporter. Har du behov for å kunne ta ut mer detaljert informasjon, les om Profesjonelt Foretak.

Basis Foretak

Alle foretak som registrerer seg i VPS vil automatisk få tilgang til Basis Foretak.

Tjenesten gir deg tilgang til informasjon om de største aksjonærene i selskapet. Du får navnet på de 20 største eierne, hvor stor prosentandel de har av hele aksjekapitalen, aksjonærens aksjebeholdning, statsborgerskap og kontotype. Har du behov for å kunne ta ut mer detaljert informasjon, les om Aktivt Foretak og Profesjonelt Foretak.

Priser VPS Foretakstjenester

Priser oppgis på forespørsel.

Vennligst ta kontakt.

Bli kontaktet om Foretakstjenester

Bli kontaktet om Foretakstjenester

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager