Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

VPS-konto (Verdipapirkonto)

VPS-kontoen er for oppbevaring av dine verdipapirer som er registrert i Verdipapirsentralen. Som Nordea-kunde kan du opprette VPS-konto hos oss.

  • Mulighet for direkte innsyn på kontoen via Investortjenester.
  • Du mottar melding om endringer enten via brev eller via Investortjenester.
  • Årsoppgave med beholdningsoversikt.
  • Utbetaling av utbytte til din bankkonto hvis aktiv konto er registrert.
  • Direkte rapportering fra VPS til skattemyndighetene som danner grunnlag for ferdig utfylt selvangivelse. Gjelder ikke unoterte, utenlandske og egenhandlede aksjer samt obligasjoner.

VPS-konto årsoppgave

Årsoppgavene produseres av Verdipapirsentralen i perioden 31.01.2019 – 15.02.2019.

Når den enkelte blir produsert, avhenger av hvilke verdipapirer den enkelte kunde har på sin VPS-konto.
Årsoppgaven for VPS-kontoen henter selskapet selv i tjenesten VPS Investortjenester – valg Postkasse.

Hvis du ikke har tilgang til tjenesten, kan du bestille dette herÅpnes i nytt vindu

Det tar ca 4 dager fra bestilling før selskapet mottar passordet til tjenesten i posten.

Priser

Pengekonto som er registrert på VPS-kontoen blir belastet for gebyrene ved forfall. Dersom du ønsker å endre konto for belastning, tar du kontakt med Securities Services i Nordea. Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Årsavgift (gjelder ikke aksjehandel) 1)

Verdi på beholdningPris
Kr 1 til kr 100.000Gratis
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00 
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000 kr 125,00 per påbegynt million 
Kr 1.000.000.001 og over kr 40,00 per påbegynt million

1) Beholdnings- og årsgebyr belastes en gang per år og beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Har du flere VPS-konti i Nordea, blir du fakturert etter verdien på totalbeholdningen av alle VPS-konti per personnummer/foretaksnummer.

Månedsgebyr sertifikater
Verdi på beholdningPris
Kr 1 og overkr 6,00 per påbegynt million, minimum kr 50,00 per fakturering
Transaksjonsgebyr 2)
Spesifikasjon Pris 
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konti til VPS-konto i annen bank.kr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Overføring fra VPS konto på nettkr 60,00 per vp nr
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontoførerkr 100,00 per vp nr
Innløsning av obligasjoner (”put”)kr 100,00 per vp nr
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års Årsoppgavekr 125,00 per kopi inkl. mva

2) Belastes to ganger per år 

Øvrige gebyrer
Spesifikasjon Pris
Girogebyr 3)kr 50,00
Purregebyr ved manglende betaling kr 100,00

3) Du mottar faktura med girodel dersom belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen.

Avtal møte for å opprette VPS-konto

Avtal møte for å opprette VPS-konto

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tor 08.00-19.00, fre 08.00-17.00
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager