Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

VPS-konto (Verdipapirkonto)

VPS-kontoen er for oppbevaring av dine verdipapirer som er registrert i Verdipapirsentralen. Som Nordea-kunde kan du opprette VPS-konto hos oss.

Generell informasjon om VPS-konto

I Norge er det nødvendig å ha en VPS-konto når man ønsker å kjøpe/motta norskregistrerte verdipapirer (registrert i Verdipapirsentralen/VPS). For å åpne VPS-konto i Nordea, må selskapet være registrert som kunde i Nordea. 

I Nordea er det 2 ulike typer VPS-konti for bedrifter:

 • Ordinær (beholdning er ikke synlig i Investeringsoversikt i nettbanken)
 • Aksjehandel på nett: Åpnes når produktet Aksjehandel på nett bestilles. (ikke egnet for verdipapirer som skal pantsettes).

Fordeler

 • Mulighet for direkte innsyn på kontoen via Investortjenester.
 • Du mottar melding om endringer enten via brev eller via Investortjenester.
 • Årsoppgave med beholdningsoversikt.
 • Utbetaling av utbytte til din bankkonto hvis aktiv konto er registrert.
 • Direkte rapportering fra VPS til skattemyndighetene som danner grunnlag for ferdig utfylt selvangivelse. Gjelder ikke unoterte, utenlandske og egenhandlede aksjer samt obligasjoner.

Spørsmål og svar

Hvordan åpne en VPS-konto

For å åpne VPS-konto i Nordea, må selskapet være registrert som kunde i Nordea.
Hvis selskapet ikke er kunde og ønsker å bli det, se informasjon herÅpnes i nytt vindu

Åpning av ordinær VPS-konto

Send en e-poston.aedron@tfirdebecivresednuk til Kundeservice Bedrift eller selskapets kundeansvarlig

Åpning av aksjehandel på nett VPS-konto

Du benytter Aksjehandel på nett når du handler aksjer. Denne tjenesten er en del av Nettbank Bedrift. Les mer her Åpnes i nytt vinduom hvordan du går frem.

Flyttegebyr/Transaksjonsgebyr
 • Flytting av verdipapirer ut av vps-konto i Nordea: kr 100 pr post.
 • Flytting ut av Norge: kr 500 pr flytt.
 • Flytting mellom vps-konti i Nordea er gratis.
 • Flytte-/transaksjonsgebyr faktureres 2 ganger pr år: i februar for perioden april - desember året før og i juni for perioden januar - mars i inneværende år (sammen med årsavgift hvis aktuelt)
Avslutte/Gjøre opp en konto

For å gjøre opp en vps-konto, må kontoen være uten beholdning.

Beholdningen kan enten selges eller overføres til en eller flere mottagere.

Instruks om salg/overføring sendes til E-post: customer.services.no@nordea.com .

Ved forsendelse pr post:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

WBO/VPS NH 7D

PB 1160, Sentrum

0107 OSLO

 

Belastning av gebyrer

Pengekonto som er registrert på VPS-kontoen blir belastet for gebyrene ved forfall. Dersom du ønsker å endre konto for belastning, tar du kontakt med Securities Services i Nordea. Det er kontohavers ansvar at registrert pengekonto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning.

Salg via megler

Det oppgis en bankkonto som skal krediteres for netto salgssum og et telefonnummer og hva som skal selges; antall og navn på verdipapir. Salgsinstruksen sendes til aksjehandel@nordea.no

Overføring/privat salg

Ved overføring/privat salg, benytt følgende overføringsskjema. (pdf, 74 KB)Åpnes i nytt vindu

Tilgang til VPS-investortjenester

Dette er en informasjonstjeneste fra Verdipapirsentralen/VPS for de som har en VPS-konto. Her hentes årsoppgave, endringsmeldinger og meldinger om utbetaling vedrørende selskapets VPS-konto i valget Postkassen.

Hvordan bestille VPS investortjenester

Send en e-post til customer.services.no@nordea.com

Oppgi navn på bruker og dennes E-postadresse. Passordet blir sendt til den adressen som er registrert på VPS-konto, som regel den som er registrert i Foretaksregisteret.

Prisliste
 • Aksjehandel på nett konto: (konti som starter med 060016): Ingen avgift
 • For alle andre konti: årsavgift når verdien pr forrige årsskifte er kr 100.000 eller høyere. 
  Deretter kr 200 for hver nye million opp til MNOK, deretter kr 40 pr nye MNOK. Faktureres en gang pr år i juni (eks:beholdning pr 31.12.18 faktureres juni 2019).
 • Årsavgift/Beholdningsgebyr belastes en gang per år, prislisten finner du her (pdf, 128 KB)Åpnes i nytt vindu.

VPS-konto årsoppgave

Årsoppgavene produseres av Verdipapirsentralen i perioden 31.01.2019 – 15.02.2019.

Når den enkelte blir produsert, avhenger av hvilke verdipapirer den enkelte kunde har på sin VPS-konto.
Årsoppgaven for VPS-kontoen henter selskapet selv i tjenesten VPS Investortjenester – valg Postkasse.

Hvis du ikke har tilgang til tjenesten, kan du bestille dette herÅpnes i nytt vindu

Det tar ca 4 dager fra bestilling før selskapet mottar passordet til tjenesten i posten.

Avtal møte for å opprette VPS-konto

Avtal møte for å opprette VPS-konto

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager