Generell informasjon om VPS-konto

I Norge er det nødvendig å ha en VPS-konto når man ønsker å kjøpe/motta norskregistrerte verdipapirer (registrert i Verdipapirsentralen/VPS). For å åpne VPS-konto i Nordea, må selskapet være registrert som kunde i Nordea. 

I Nordea er det 2 ulike typer VPS-konti for bedrifter:

  • Ordinær (beholdning er ikke synlig i Investeringsoversikt i nettbanken)
  • Aksjehandel på nett: Åpnes når produktet Aksjehandel på nett bestilles. (ikke egnet for verdipapirer som skal pantsettes).

Fordeler med VPS-konto

  • Mulighet for direkte innsyn på kontoen via Investortjenester.
  • Du mottar melding om endringer enten via brev eller via Investortjenester.
  • Årsoppgave med beholdningsoversikt.
  • Utbetaling av utbytte til din bankkonto hvis aktiv konto er registrert.
  • Direkte rapportering fra VPS til skattemyndighetene som danner grunnlag for ferdig utfylt selvangivelse. Gjelder ikke unoterte, utenlandske og egenhandlede aksjer samt obligasjoner.

Spørsmål og svar

VPS-konto årsoppgave

Årsoppgavene produseres av Euronext /VPS fra 1. februar til 28. februar hvert år.

Når den enkelte blir produsert, avhenger av hvilke verdipapirer den enkelte kunde har på sin VPS-konto.
Årsoppgaven for VPS-kontoen henter selskapet selv i tjenesten VPS Investortjenester – valg Postkasse.

Hvis du ikke har tilgang til tjenesten, kan du bestille dette her

Det tar ca 4 dager fra bestilling før selskapet mottar passordet til tjenesten i posten.

Avtal møte for å opprette VPS-konto

Avtal møte for å opprette VPS-konto

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager