Verdipapirer, aksjer, obligasjoner og vps

Nordea tilbyr gjennom Nordea Markets plassering av midler i aksjer og obligasjoner, herunder også derivater. Vi tilbyr tjenester til selskaper som vurderer å gjennomføre aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, fusjoner og oppkjøp. Aktiv forvaltning tilbyr forvaltning av kundens midler, individuelt tilpasset kundens spesielle behov.
VPS - norske verdipapirer

VPS - norske verdipapirer

Årsgebyr (gjelder ikke aksjehandel og Aksjesparekonto VPS) 1)

Årsgebyr faktureres kun på ordinære vps-konti, dvs ikke for vps-konti knyttet til Aksjehandel på nett beregnes av gjennomsnittlig markedsverdi på beholdningen i desember hvert år.

Kunder med flere VPS-konti i Nordea, blir fakturert etter verdien 12) på totalbeholdningen av alle VPS-konti pr. personnummer/foretaksnummer. 

Verdi på beholdning
Pris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000kr 125 ,00 per påbegynt million
Kr 1.000.000.001 og overkr 40,00 per påbegynt million
Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi.
Sertifikater
Pris
Månedsgebyr6 kr per påbegynte million
Minimumsgebyr50 kr per påbegynt million
Transaksjonsgebyr – belastes 2 ganger pr år
Pris
Frigivelse ved salg utenom Nordea100 kr per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS konto i utlandet500 kr per oppdrag
Innløsning av obligasjoner ("put")100 kr per vp nummer
Etablering av rettighet300 kr per rettighet
Etablering av fullmakt300 kr per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års årsoppgave125 kr per kopi (inkl.mva)
Øvrige gebyrer
Pris
Girogebyr50 kr
Purregebyr ved manglende betaling100 kr

Den pengekonto som er registrert på VPS kontoen vedr gebyrer, vil bli belastet for ovennevnte gebyrer ved forfall. De som ønsker å endre konto for belastning, må ta kontakt med Nordea via Kontakt og meldinger på nordea.no. Det er kundens ansvar at registrert konto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning. Faktura med girodel blir sendt til de kundene der belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen, ref. girogebyret.

VPU - utenlandske verdipapirer
Verdipapirer
Aksjehandel på nett
Markeder utenfor Norden

VPS - norske verdipapirer

Årsgebyr (gjelder ikke aksjehandel og Aksjesparekonto VPS) 1)

Årsgebyr faktureres kun på ordinære vps-konti, dvs ikke for vps-konti knyttet til Aksjehandel på nett beregnes av gjennomsnittlig markedsverdi på beholdningen i desember hvert år.

Kunder med flere VPS-konti i Nordea, blir fakturert etter verdien 12) på totalbeholdningen av alle VPS-konti pr. personnummer/foretaksnummer. 

Verdi på beholdning
Pris
Kr 1 til kr 100.000kr 0,00
Kr 100.001 til kr 1.000.000 kr 380,00
Kr 1.000.001 til kr 100.000.000 kr 200,00 per påbegynt million
Kr 100.000.001 til kr 1.000.000.000kr 125 ,00 per påbegynt million
Kr 1.000.000.001 og overkr 40,00 per påbegynt million
Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi.
Sertifikater
Pris
Månedsgebyr6 kr per påbegynte million
Minimumsgebyr50 kr per påbegynt million
Transaksjonsgebyr – belastes 2 ganger pr år
Pris
Frigivelse ved salg utenom Nordea100 kr per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS konto i utlandet500 kr per oppdrag
Innløsning av obligasjoner ("put")100 kr per vp nummer
Etablering av rettighet300 kr per rettighet
Etablering av fullmakt300 kr per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års årsoppgave125 kr per kopi (inkl.mva)
Øvrige gebyrer
Pris
Girogebyr50 kr
Purregebyr ved manglende betaling100 kr

Den pengekonto som er registrert på VPS kontoen vedr gebyrer, vil bli belastet for ovennevnte gebyrer ved forfall. De som ønsker å endre konto for belastning, må ta kontakt med Nordea via Kontakt og meldinger på nordea.no. Det er kundens ansvar at registrert konto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning. Faktura med girodel blir sendt til de kundene der belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen, ref. girogebyret.

Depotkonto utenlandske verdipapirer

Gjeldende forvaltningspris:

Beregnes av kundens beholdning i NOK, min. kr 500 per år.
Vi gjør oppmerksom på at minimumsgebyr vil påløpe dersom det har vært beholding/transaksjoner på depoet i løpet av året. Dette gjelder selv om depotkonto i deler av året har stått passivt. Beregningen foretas per marked og starter alltid med sats 0,4 % selv om verdien er større enn 500.000 kr per marked.

0 - og inntil 500.000 NOK0,4 % p.a.
500.000 - og inntil 2.000.000 NOK0,3 % p.a.
2.000.000 NOK og utover0,1 % p.a.
Gjeldende transaksjonspris: 

Marked
Transaksjonspris
Norden:
Danmark, Finland, Sverige
300,00 kr
Euroclear400,00 kr
USA og Canada300,00 kr
Europa 1:
Frankrike, Holland, Belgia, Sveits, Tyskland, Spania, Østerrike
500,00 kr
Europa 2:
England, Irland, Portugal, Island
400,00 kr
Europa 3:
Estland, Latvia, Litauen
450,00 kr
Japan600,00 kr
Australia og New Zealand600,00 kr
Asia:
Hong Kong, Singapore
700,00 kr
Sør-Afrika500,00 kr
Øvrige tjenester
Ved aksje/kapitalendringer i selskapene, f.eks emisjoner og fusjoner e.l.125,00 kr per utført oppdrag
Refusjon av kildeskatt: 
Det søkes ikke om skatterefusjon når refusjonsbeløpet blir mindre enn 1.600 kr per utbytte 
800,00 kr per utbytte
Overføring av utbytte til kunder per bankgiro50,00 kr per transaksjon
Ved konvertering til/fra fysiske aksjer2.000 kr
Spesielle forespørsler og oppdrag800,00 kr per påbegynt time
Kanselleringer og manuelle korreksjoner100,00 kr
Generalforsamlingstjenester Etter avtale


Slik overfører du internasjonale aksjer til / fra din VPU-konto

Når internasjonale aksjer skal mottas eller leveres til/fra en VPU-konto, må både avleverende og mottagende bank/institusjon bli instruert.

For å instruere Nordea, kan du laste ned og fylle inn skjema du finner her. Skjemaet sender du inn via «Kontakt og meldinger». Link  finner du i "Logg inn-menyen" oppe til høyre.

I tillegg påløper eventuelle andre direkte kostnader som påløper hos utenlandsk forvalterbank

Verdipapirer

Verdipapirer

Vi tilbyr handel i både norske- og utenlandske aksjer og obligasjoner i tillegg til derivater, tegningsretter og andre investeringsprodukter. Nordea Investments - Securities Advisory kan bidra med råd og oppfølging på de fleste  type verdipapirer. Ta gjerne nærmere kontakt for å diskutere tilpasset oppfølging rundt deres behov.

Kurtasjen vil være avhengig av investert beløp og aktivitetsnivå. Kontakt oss gjerne på telefon + 47 22 48 78 97 for nærmere informasjon.  

Aktiv forvaltning 
Aksjer og obligasjoner, aktiv forvaltning: etter avtale 

Forvaltningsprovisjonen beregnes i prosent av porteføljens gjennomsnittlige verdi og belastes kvartalsvis. Provisjonssatsene avtar med stigende portefølje, og er forskjellige for aksjer og obligasjoner. Ytterligere opplysninger ved henvendelse til Nordea, tlf. + 47 22 48 78 97
Aksje-, rente-og kombinasjonsfond

Vi tilbyr plassering av midler i pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond og alternative fond. Fondene er velegnet til både kortsiktige likviditetsplasseringer og til langsiktige finansinvesteringer. Avkastningen på slike plasseringer har over tid vanligvis vært høyere enn på tradisjonell banksparing, men dette er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investor kan velge blant Nordeas egne fond og andre populære og velkjente forvaltere.

Ytterligere opplysninger ved henvendelse til Nordea, tlf. + 47 22 48 78 97

Prisendring f.o.m. 17. januar 2022
Informasjon om nye priser les mer her

Aksjehandel på nett

Spesifikasjon
Pris
Etablering/årspris0,00 kr

Kurtasje norske aksjer og grunnfondsbevis

0,04 %, min. kr 39,00 maks kr 149,00
Kurtasje norske tegningsretter0,04 %, min kr 39,00 max kr 149,00 
Kurtasje svenske aksjer0,04 % 
Minimum 1,00 SEK
Kurtasje svenske tegningsretter0,04 % 
Minimum 1,00 SEK
Kurtasje danske aksjer0,04 % 
Minimum 1,00 DKK
Kurtasje danske tegningsretter0,04 % 
Minimum 1,00 DKK
Kurtasje finske aksjer0,04 % 
Minimum 0,20 EURO
Kurtasje finske tegningsretter0,04 % 
Minimum 0,20 EURO
Årsavgift VPS-konto og VPU-konto0,00 kr


Priser for kursinformasjon

Spesifikasjon
Pris
Forsinkede kurser (bedriftskunder)0,00 kr

Markeder utenfor Norden

Marked
Kurtasje
Minimum i valuta
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)0,20%USD 28
Belgia0,20%EUR 28
Frankrike*0,20%EUR 28
Tyskland0,20%EUR 28
Italia*0,20%EUR 28
Nederland0,20%EUR 28
Storbritannia**0,20%GBP 20
Spania0,20%EUR 28
Sveits0,20%CHF 40
Canada0,20%CAD 28
Portugal0,20%EUR 28
Handel på markeder utenfor Norden gjøres på telefon. Kontakt Aksjedesken på 22 48 51 50. 

*Financial Transactions Tax (FTT) for handel med franske og italienske papirer og eventuelt andre markeder hvor dette er innført, vil viderefaktureres. Franske aksjer 0,2% av verdi på kjøpsordre. Italienske aksjer 0,12% av verdi på kjøpsordre.

**Direkte kostnader som «stamp duty» vil viderefaktureres

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager