Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Verdipapirer, aksjer, obligasjoner og vps

Nordea tilbyr gjennom Nordea Markets plassering av midler i aksjer og obligasjoner, herunder også derivater. Vi tilbyr tjenester til selskaper som vurderer å gjennomføre aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, fusjoner og oppkjøp. Aktiv forvaltning tilbyr forvaltning av kundens midler, individuelt tilpasset kundens spesielle behov.
VPS - norske verdipapirer

VPS - norske verdipapirer

Beholdningsgebyr/årsgebyr – belastes en gang pr år 

Årsgebyr faktureres kun på ordinære vps-konti, dvs ikke for vps-konti knyttet til Aksjehandel på nett og Aksjesparekonto Beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år.

Kunder med flere VPS-konti i Nordea, blir fakturert etter verdien 12) på totalbeholdningen av alle VPS-konti pr. personnummer/foretaksnummer. 

Verdi på beholdning
Pris
1 - 100.000 krGratis
100.001 - 100.000.000 kr380 kr
1.000.001 - 100.000.000 kr200 kr per påbegynt million
1.000.000.000 - 1.000.000.001125 kr per påbegynt million
1.000.000.000 og over40 kr per påbegynt million
Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi.
Sertifikater
Pris
Månedsgebyr6 kr per påbegynte million
Minimumsgebyr50 kr per påbegynt million
Transaksjonsgebyr – belastes 2 ganger pr år
Pris
Frigivelse ved salg utenom Nordea100 kr per vp nr
Overføring fra VPS konti100 kr per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS konto i utlandet500 kr per oppdrag
Overføring fra VPS konto på nett60 kr per vp nummer
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontofører100 kr for første vp nummer
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontofører100 kr fra om med andre vp nummer
Innløsning av obligasjoner ("put")100 kr per vp nummer
Etablering av rettighet300 kr per rettighet
Etablering av fullmakt300 kr per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års årsoppgave125 kr per kopi (inkl.mva)
Øvrige gebyrer
Pris
Girogebyr50 kr
Purregebyr ved manglende betaling100 kr

Den pengekonto som er registrert på VPS kontoen vedr gebyrer, vil bli belastet for ovennevnte gebyrer ved forfall. De som ønsker å endre konto for belastning, må ta kontakt med Securities Operations i Nordea. Det er kundens ansvar at registrert konto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning. Faktura med girodel blir sendt til de kundene der belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen, ref. girogebyret.

VPU - utenlandske verdipapirer
Verdipapirer
Aksjehandel på nett
Markeder utenfor Norden

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager