Verdipapirer, aksjer, obligasjoner og vps

Nordea tilbyr gjennom Nordea Markets plassering av midler i aksjer og obligasjoner, herunder også derivater. Vi tilbyr tjenester til selskaper som vurderer å gjennomføre aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, fusjoner og oppkjøp. Aktiv forvaltning tilbyr forvaltning av kundens midler, individuelt tilpasset kundens spesielle behov.
VPS - norske verdipapirer
VPU - utenlandske verdipapirer
Verdipapirer
Aksjehandel på nett
Markeder utenfor Norden

VPS - norske verdipapirer

Årsgebyr  1)

Årsgebyr beregnes av gjennomsnittlig markedsverdi på beholdningen i desember hvert år.

Har du flere VPS-konti i Nordea, vil du få en faktura per VPS-konto. Du faktureres ut ifra hva som er totalbeholdningen per VPS-konto.

Verdi på beholdning
Pris
kr 1 til kr 100.000kr 0,00

kr 100.001,00 til kr 1.000.000,00

kr 380,00
kr 1.000.001,00 til kr 100.000.000,00kr 200,00 per påbegynt million
kr 100.000.001,00 til kr 1.000.000.000,00kr 125 ,00 per påbegynt million
kr 1.000.000.001,00 og overkr 40,00 per påbegynt million
Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi.
Sertifikater
Pris
Månedsgebyrkr 6,00 per påbegynte million
Minimumsgebyrkr 50,00 per påbegynt million
Transaksjonsgebyr – belastes hvert kvartal
Pris
Frigivelse ved salg utenom Nordeakr 100,00 per vp nr
Overføring fra VPS konto til VPS konto i utlandetkr 500,00 per oppdrag
Innløsning av obligasjoner ("put")kr 100,00 per vp nummer
Etablering av rettighetkr 300,00 per rettighet
Etablering av fullmaktkr 300,00 per fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger, unntatt siste års årsoppgavekr 125,00 per kopi (inkl.mva)
Øvrige gebyrer
Pris
Girogebyrkr 50,00
Purregebyr ved manglende betalingkr 100,00

Den pengekonto som er registrert på VPS kontoen vedr gebyrer, vil bli belastet for ovennevnte gebyrer ved forfall. De som ønsker å endre konto for belastning, må ta kontakt med Nordea via Kontakt og meldinger på nordea.no. Det er kundens ansvar at registrert konto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning. Faktura med girodel blir sendt til de kundene der belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen, ref. girogebyret.

Depotkonto utenlandske verdipapirer

Gjeldende forvaltningspris:

Beregnes av kundens beholdning i NOK, min. kr 500,00 per år.
Vi gjør oppmerksom på at minimumsgebyr vil påløpe dersom det har vært beholding/transaksjoner på depoet i løpet av året. Dette gjelder selv om depotkonto i deler av året har stått passivt. Beregningen foretas per marked og starter alltid med sats 0,4 % selv om verdien er større enn kr 500.000,00 per marked.

kr 0,00 - og inntil kr 500.000,000,4 % p.a.
kr 500.000,00 - og inntil kr 2.000.000,000,3 % p.a.
kr 2.000.000,00 og utover0,1 % p.a.
Gjeldende transaksjonspris: 

Marked
Transaksjonspris
Norden:
Danmark, Finland, Sverige
kr 300,00 
Euroclearkr 400,00 
USA og Canadakr 300,00 
Europa 1:
Frankrike, Holland, Belgia, Sveits, Tyskland, Spania, Østerrike
kr 500,00 
Europa 2:
England, Irland, Portugal, Island
kr 400,00 
Europa 3:
Estland, Latvia, Litauen
kr 450,00 
Japankr 600,00 
Australia og New Zealandkr 600,00 
Asia:
Hong Kong, Singapore
kr 700,00 
Sør-Afrikakr 500,00 
Øvrige tjenester
Ved aksje/kapitalendringer i selskapene, f.eks emisjoner og fusjoner e.l.kr 125,00 per utført oppdrag
Refusjon av kildeskatt: 
Det søkes ikke om skatterefusjon når refusjonsbeløpet blir mindre enn 2.000 kr per utbytte 
kr 1.000,00 per utbytte
Overføring av utbytte til kunder per bankgirokr 50,00 per transaksjon
Ved konvertering til/fra fysiske aksjerkr 2.000,00
Spesielle forespørsler og oppdragkr 800,00 per påbegynt time
Kanselleringer og manuelle korreksjonerkr 100,00 
Generalforsamlingstjenester Etter avtale


Slik overfører du internasjonale aksjer til / fra din VPU-konto

Når internasjonale aksjer skal mottas eller leveres til/fra en VPU-konto, må både avleverende og mottagende bank/institusjon bli instruert.

For å instruere Nordea, kan du laste ned og fylle inn skjema du finner her. Skjemaet sender du inn via «Kontakt og meldinger». Link  finner du i "Logg inn-menyen" oppe til høyre.

I tillegg påløper eventuelle andre direkte kostnader som påløper hos utenlandsk forvalterbank

Verdipapirer

Verdipapirer

Vi tilbyr handel i både norske- og utenlandske aksjer og obligasjoner i tillegg til derivater, tegningsretter og andre investeringsprodukter. Nordea Investments - Securities Advisory kan bidra med råd og oppfølging på de fleste  type verdipapirer. Ta gjerne nærmere kontakt for å diskutere tilpasset oppfølging rundt deres behov.

Kurtasjen vil være avhengig av investert beløp og aktivitetsnivå. Kontakt oss gjerne på telefon + 47 22 48 78 97 for nærmere informasjon.  

Aktiv forvaltning 
Aksjer og obligasjoner, aktiv forvaltning: etter avtale 

Forvaltningsprovisjonen beregnes i prosent av porteføljens gjennomsnittlige verdi og belastes kvartalsvis. Provisjonssatsene avtar med stigende portefølje, og er forskjellige for aksjer og obligasjoner. Ytterligere opplysninger ved henvendelse til Nordea, tlf. + 47 22 48 78 97
Aksje-, rente-og kombinasjonsfond

Vi tilbyr plassering av midler i pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond og alternative fond. Fondene er velegnet til både kortsiktige likviditetsplasseringer og til langsiktige finansinvesteringer. Avkastningen på slike plasseringer har over tid vanligvis vært høyere enn på tradisjonell banksparing, men dette er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investor kan velge blant Nordeas egne fond og andre populære og velkjente forvaltere.

Ytterligere opplysninger ved henvendelse til Nordea, tlf. + 47 22 48 78 97

Aksjehandel på nett

Spesifikasjon
Pris
Etablering/årspriskr 0,00 

Kurtasje norske aksjer og grunnfondsbevis

0,04 %, min. kr 39,00 maks kr 149,00
Kurtasje norske tegningsretter0,04 %, min kr 39,00 max kr 149,00 
Kurtasje svenske aksjer0,04 % 
Minimum 1,00 SEK
Kurtasje svenske tegningsretter0,04 % 
Minimum 1,00 SEK
Kurtasje danske aksjer0,04 % 
Minimum 1,00 DKK
Kurtasje danske tegningsretter0,04 % 
Minimum 1,00 DKK
Kurtasje finske aksjer0,04 % 
Minimum 0,20 EURO
Kurtasje finske tegningsretter0,04 % 
Minimum 0,20 EURO
Årsavgift VPS-konto Se priser under valget «VPS – norske verdipapirer» 
Forvaltningsgebyr VPU-konto0,00 kr (inntil videre)


Priser for kursinformasjon

Spesifikasjon
Pris
Forsinkede kurser (bedriftskunder)kr 0,00 

Markeder utenfor Norden

Marked
Kurtasje
Minimum i valuta
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)0,20%USD 28
Belgia0,20%EUR 28
Frankrike*0,20%EUR 28
Tyskland0,20%EUR 28
Italia*0,20%EUR 28
Nederland0,20%EUR 28
Storbritannia**0,20%GBP 20
Spania0,20%EUR 28
Sveits0,20%CHF 40
Canada0,20%CAD 28
Portugal0,20%EUR 28
Handel på markeder utenfor Norden gjøres på telefon. Kontakt Aksjedesken på 22 48 51 50. 

*Financial Transactions Tax (FTT) for handel med franske og italienske papirer og eventuelt andre markeder hvor dette er innført, vil viderefaktureres. Franske aksjer 0,2% av verdi på kjøpsordre. Italienske aksjer 0,12% av verdi på kjøpsordre.

**Direkte kostnader som «stamp duty» vil viderefaktureres

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager