Selskapshendelser

Pågående emisjoner, oppkjøp, børsnoteringer og generalforsamlinger.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager