Avtal møte om finansiering

Fyll ut formularet og avtal møte med en bedriftsrådgiver.

Dersom du har betalingsanmerkninger anbefaler vi at du rydder opp før du søker lån.

Et negativt resultat kan medføre at banken stiller større krav til sikkerhet og/eller egenfinansiering ved låneopptak.

Negativ egenkapital kan medføre at banken stiller større krav til sikkerhet og/eller egenfinansiering ved låneopptak.