Finansiering tilpasset bedriftens behov

Lån til eiendom er en langsiktig finansiering, lånestruktur og nedbetalingsprofil som tilpasses investeringen som finansieres. 

Formålet med investeringen, eiendommens kontantstrøm, markedsverdi, beliggenhet og standard er avgjørende faktorer for hvor mye bedriften kan låne. Kravet til egenkapital ved kjøp av eiendom for bedrifter vil derfor variere fra case til case.

Fordeler

  • En langsiktig og fleksibel form for finansiering
  • Utbetales i én sum og sikrer forutsigbarhet 
  • Mulighet for tilpasning med fast eller flytende rente, annuitetslån eller serielån.

Hva trenger vi for å vurdere finansieringen

  • Regnskap og budsjett 
  • Oversikt over egenkapitalen og dens opprinnelse 
  • Takst/verdivurdering av eiendommen som ønskes finansiert 
  • Ved utleie av eiendom ønsker vi også informasjon om leiekontrakter og/eller leietakeroversikt, samt forventet månedlig leieinntekter 

Hvis du har dette klart når du tar kontakt med oss vil det bidra til en raskere saksbehandling. 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager