Finansiering gjennom lånegarantiordningen for næringsliv

Formålet med lånene er ikke at det skal være et «trygghetslån», men dekke opp for inntektsfrafall og avlaste et akutt likviditetsbehov, som følge av Corona.

Lånegarantiordningen kan gis til små og mellomstore bedrifter, som oppfyller regjeringens vilkår. 

I tillegg til informasjonen utfylt i søknadsskjema under, ber vi bedriften om å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Likviditetsbudsjett: Budsjett som viser likviditetsbehovet for kommende 6 måneder, gitt dagens situasjon (permitteringer, utsettelse husleie, andre tiltak). 
  • Regnskap for 2019, 2020 og/eller 2021 (revidert eller styregodkjent).

Vi kontakter deg så snart som mulig.

Gi et anslag av årlig lønnskostnad
Beskriv hva lånet skal benyttes til. Lønn, husleie, låneavdrag, forfalt gjeld eller krav, etc

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager