Kapitalkonto

Kapitalkonto er Nordeas ordinære sparekonto som gir høyere renter på innskudd enn vanlig bedriftskonto.

Rentebetingelser

Innestående beløpRente
Hele beløpet    

1,85% p.a.

Generelle vilkår

 • Kontovilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - næringsforhold. 
 • Kreditrenter kapitaliseres siste dag i kalenderåret. 
 • Priser for betalingstjenester belastes hver måned og finnes i bankens prisliste. 
 • Bruk av betalingstjenester kan medføre gebyrer som påvirker den effektive renten.
 • Innskyteren kan ta ut fjorårets rente i et fritt antall uttak. Øvrige frie uttak er for tiden fastsatt til 12 pr. kalenderår. 
 • Antall frie uttak fremkommer på kontoutskriften. N
 • Kontoutskrift sendes hver 4. måned dersom det har vært bevegelse på konto. 
 • Årsoppgave og kontoutskrift sendes ved utløp av kalenderåret og gir opplysninger om saldo, renter samt omkostninger.

Dine fordeler med Kapitalkonto

 • Gir høyere rente enn Bedriftskonto
 • Pengene er tilgjengelig for uttak - 12 gebyrfrie transaksjoner per kalenderår
 • Etter avtale kan renter og avdrag på lån i Nordea belastes utenom de 12 gebyrfrie uttakene
 • Du kan opprette og avslutte kontoen etter eget ønske
 • Fjorårets renter kan disponeres fritt uavhengig av gebyrfrie transaksjoner
 • Tilgang til kontoen i nettbanken

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager