Fordeler med Termininnskudd

  • God renteavkastning
  • Renten er kjent på forhånd
  • Lav risiko - innskuddsbeløpet er dekket av Forretningsbankenes Sikringsfond for inntil to millioner kroner per innskyter per bank

Betingelser Termininnskudd

Midlene bindes med en fast avtalt rente over en avtalt periode, normalt 1, 3, 6 eller 12 måneder. Ved uttak av hele eller deler av beløpet før periodens utløp, påløper en oppsigelseskostnad. For rentebetingelser ta kontakt med oss. 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager