Plasseringskonto - Termininnskudd

Termininnskudd er en plasseringskonto der renten baseres på markedsrenten på avtaletidspunktet. Termininnskudd egner seg for plassering av overskuddslikviditet til en fast avtalt rente i en fast avtalt periode. Minimumsbeløpet er kr 500 000.

Fordeler med Termininnskudd

  • God renteavkastning
  • Renten er kjent på forhånd
  • Lav risiko - innskuddsbeløpet er dekket av Forretningsbankenes Sikringsfond for inntil to millioner kroner per innskyter per bank

Betingelser Termininnskudd

Midlene bindes med en fast avtalt rente over en avtalt periode, normalt 1, 3, 6 eller 12 måneder. Ved uttak av hele eller deler av beløpet før periodens utløp, påløper en oppsigelseskostnad.

Renter

Rentesatsen og bindingstiden kan oppgis på forespørsel da den avtales særskilt for hvert innskudd.

Spør oss om råd - avtal videomøte

Spør oss om råd - avtal videomøte

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager