Folketrygden

Det bærende prinsippet i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid - både ved at pensjonsutbetalingen blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjon, og ved at man kombinerer jobb og pensjon.

Ny alderspensjon i folketrygden omfatter følgende

 • Nye opptjeningsregler - alle år mellom 13 år og 75 år teller med i opptjeningen av din pensjonsbeholdning.
 • Fleksibelt uttak av alderspensjon - uttak kan starte allerede fra fylte 62 år, man kan ta ut hel eller delvis pensjon, og fritt kombinere med videre arbeid.
 • Levealderjustering - den årlige pensjonen avkortes ettersom befolkningen lever lenger.
 • Pensjonsreformen innføres gradvis. Hvordan man blir berørt vil avhenge av fødselsår.

Les om alderspensjon i folketrygden
Åpnes i nytt vindu

Du kan også lese om alderspensjon på nav.noÅpnes i nytt vindu

Private tjenestepensjoner

Det har pågått et arbeid i flere år for å tilpasse de private tjenestepensjonsproduktene til den nye folketrygden.

Tilpassing av tjenestepensjon til ny folketrygd ble delvis gjennomført i 2011

 • Fleksibelt uttak av alderspensjon
 • Pensjon kan kombineres med videre arbeid og pensjonsopptjening
 • Høyere årlig pensjon ved å vente med å ta ut pensjon

1. januar 2014 ble det vedtatt nye regler for å tilpasse de private tjenestepensjonsproduktene til folketrygden. Det ble gjort endringer i innskuddspensjon og etablert et nytt produkt – hybridpensjon.

AFP

Oversikt over de nye AFP-reglene i privat sektor.

 • AFP utbetales nå som et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.
 • Uttak kan skje fra fylte 62 år. 
 • AFP kan kombineres med arbeidsinntekt. 

Ordningen skal reforhandles av partene i arbeidslivet i 2017. 

Last mer om ny AFP i privat sektorÅpnes i nytt vindu

Hva betyr pensjonsreformen for din bedrift?

I all hovedsak handler endringene om de ansattes nye muligheter til fleksibelt uttak av alderspensjon.

Vanlige spørsmål

 • Har de ansatte rett til å jobbe lenger enn 67 år? 
 • Hvordan reguleres aldersgrensene i arbeidsmiljøloven? 
 • Har den ansatte rett til redusert arbeidstid? 
 • De fleste kan ta ut pensjon fra 62 år - vil flere slutte? 
 • Det er nå enda viktigere at din bedrifts seniorpolitikk planlegges nøye.

Kontakt meg om tjenstepensjon

Kontakt meg om tjenestepensjon