Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

Loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger bedrifter å ha en innskuddspensjonsordning for sine ansatte. Hensikten med dette er å sikre pensjonssparing for hver enkelt arbeidstaker, utover folketrygdens ytelser. Gjennom OTP har nesten alle arbeidstakere i Norge nå en pensjonsavtale via arbeidsgiver.

Dette er OTP:

Obligatorisk tjenestepensjon dekker bedriftens lovpålagte minimumskrav for pensjonssparing til sine ansatte.

  • OTP ble innført 1. januar 2006
  • OTP omfatter de fleste bedrifter med minst en ansatt i minimum 75 % stilling
  • Gjelder bedrifter med og uten skatteplikt
  • Beløpet arbeidsgiver sparer må utgjøre minst 2 % av de ansattes lønn mellom 1 G og 12 G
  • Avtalen skal inkludere innskuddsfritak ved uførhet, og pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør
  • Kostnadene ved pensjonsavtalen dekkes av bedriften
  • Kan avtales at arbeidstaker innbetaler et innskudd til pensjonsordningen, i tillegg til innbetaling fra arbeidsgiver
  • Utbetalingstiden av innskuddspensjonen er minimum 10 år
  • Selvstendig næringsdrivende kan sette av inntil 7 % av lønn mellom 1 G og 12 G dersom  arbeidstid og lønn utgjør minimum 75 % av full stilling
  • Nyetablerte selskap opprette innskuddspensjon for sine ansatte innen 6 måneder

Beregning av pensjonsinnskudd på 2 %

Her ser du hvordan det årlige minimumsinnskuddets størrelse beregnes dersom lønnen er kr 500 000:

(500 000 - 106 399) x 0,02 = 7872

Kostnader for innskuddsfritak ved uførhet, arbeidsgiveravgift og omkostninger kommer i tillegg. 

Hva betyr dette for bedriften din?

I tabellen nedefor kan du se minimumsinnskudd for en ansatt i en innskuddspensjon med ulike lønnsnivåer: 

LønnÅrlige innskudd
Kr 300 000Kr    3872
Kr 400 000Kr    5872
Kr 500 000Kr    7872
Kr 600 000Kr    9872
Kr 700 000Kr 11 872
Kr 800 000Kr 13 872
Kr 900 000Kr 15 872
Kr 1 276 788Kr 23 408

Vil du vite mer om innskuddspensjon?

Kontakt meg Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager