Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

Loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger bedrifter å ha en innskuddspensjonsordning for sine ansatte. Hensikten med dette er å sikre pensjonssparing for hver enkelt arbeidstaker, utover folketrygdens ytelser. Gjennom OTP har nesten alle arbeidstakere i Norge nå en pensjonsavtale via arbeidsgiver.

Dette er OTP:

Obligatorisk tjenestepensjon dekker bedriftens lovpålagte minimumskrav for pensjonssparing til sine ansatte.

  • OTP ble innført 1. januar 2006
  • OTP omfatter de fleste bedrifter med minst en ansatt i minimum 75 % stilling
  • Gjelder bedrifter med og uten skatteplikt
  • Beløpet arbeidsgiver sparer må utgjøre minst 2 % av de ansattes lønn mellom 0 G og 12 G
  • Avtalen skal inkludere innskuddsfritak ved uførhet, og pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør
  • Kostnadene ved pensjonsavtalen dekkes av bedriften
  • Kan avtales at arbeidstaker innbetaler et innskudd til pensjonsordningen, i tillegg til innbetaling fra arbeidsgiver
  • Utbetalingstiden av innskuddspensjonen er minimum 10 år
  • Selvstendig næringsdrivende kan sette av inntil 7 % av lønn mellom 1 G og 12 G dersom  arbeidstid og lønn utgjør minimum 75 % av full stilling
  • Nyetablerte selskap opprette innskuddspensjon for sine ansatte innen 6 måneder

Beregning av pensjonsinnskudd på 2 %

Her ser du hvordan det årlige minimumsinnskuddets størrelse beregnes dersom lønnen er kr 500 000:

500 000 x 0,02 = 10 000

Kostnader for innskuddsfritak ved uførhet, arbeidsgiveravgift og omkostninger kommer i tillegg. 

Hva betyr dette for bedriften din?

I tabellen nedefor kan du se minimumsinnskudd for en ansatt i en innskuddspensjon med ulike lønnsnivåer: 

LønnÅrlige innskudd
Kr 300 000Kr    6000
Kr 400 000Kr    8000
Kr 500 000Kr  10 000
Kr 600 000Kr  12 000
Kr 700 000Kr  14 000
Kr 800 000Kr 16 000
Kr 900 000Kr 18 000
Kr 1 337 724Kr 26 754

Vil du vite mer om innskuddspensjon?

Kontakt meg Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager