Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

OTP er en del av den samlede pensjonsreformen. Hensikten med loven er å sikre hver enkelt arbeidstaker en fremtidig pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom OTP har nesten alle arbeidsgivere i Norge nå en pensjonsavtale. Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft 1. januar 2006.

Minstekravene

Alle Nordea Livs pensjonsproduker tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

  • Sparebeløpet må være minst 2 % av de ansattes lønn mellom 1 G og 12
  • Kostnadene ved pensjonsavtalen skal dekkes av bedriften
  • Pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør
  • Loven omfatter de fleste bedrifter med minst en ansatt i minimum 20 % stilling

Les mer om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i produktarket (pdf, 439 KB)Åpnes i nytt vindu.

Kontakt meg om tjenestepensjon

Kontakt meg om tjenestepensjon