OTP - hva er det?

Obligatorisk tjenestepensjon dekker bedriftens lovpålagte minimumskrav for pensjonssparing til sine ansatte.

  • OTP ble innført i 2006
  • OTP omfatter de fleste bedrifter med minst en ansatt i minimum 75 % stilling
  • Gjelder bedrifter med og uten skatteplikt
  • Beløpet arbeidsgiver sparer må utgjøre minst 2 % av de ansattes lønn mellom 0 G og 12 G
  • Avtalen skal inkludere innskuddsfritak ved uførhet, og pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør
  • Kostnadene ved pensjonsavtalen dekkes av bedriften
  • Kan avtales at arbeidstaker innbetaler et innskudd til pensjonsordningen, i tillegg til innbetaling fra arbeidsgiver
  • Utbetalingstiden av innskuddspensjonen er minimum 10 år
  • Nyetablerte selskap opprette innskuddspensjon for sine ansatte innen 6 måneder

Beregning av pensjonsinnskudd på 2 %

Her ser du hvordan det årlige minimumsinnskuddets størrelse beregnes dersom lønnen er kr 500 000:

500 000 x 0,02 = 10 000

Kostnader for innskuddsfritak ved uførhet, arbeidsgiveravgift og omkostninger kommer i tillegg. 

Film om innskuddspensjon

Se vår pensjonsekspert, Liven Sandell, forklare på en enkel måte hva innskuddspensjon er. Hun gir deg også en kort innføring i de nye reglene rundt opptjening av pensjon til dine ansatte. Varighet 2,54 min. 

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Vil du vite mer om innskuddspensjon?

Fyll ut skjema og bli kontaktet Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager