Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

OTP er en del av den samlede pensjonsreformen. Hensikten med loven er å sikre hver enkelt arbeidstaker en fremtidig pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom OTP har nesten alle arbeidsgivere i Norge nå en pensjonsavtale.

Dette er hovedpunktene i loven:

  • Loven trådte i kraft 1. januar 2006
  • Loven omfatter de fleste bedrifter med minst en ansatt i minimum 75 % stilling
  • Loven gjelder bedrifter med og uten skatteplikt
  • Sparebeløpet må minst utgjøre 2 % av de ansattes lønn mellom 1 G og 12 G
  • Avtalen skal inkludere innskuddsfritak ved uførhet, og pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør
  • Kostnadene ved pensjonsavtalen skal dekkes av bedriften
  • Det kan avtales at arbeidstaker skal innbetale et innskudd til pensjonsordningen, i tillegg til innbetaling fra arbeidsgiver
  • Utbetalingstiden ved OTP skal være minimum 10 år
  • Loven åpner for at selvstendig næringsdrivende kan sette av inntil 7 % av lønn mellom 1 G og 12 G dersom innehaver har arbeidstid og lønn som utgjør minimum 75 % av full stilling
  • Nyetablerte selskap må ha etablert tjenestepensjon for sine ansatte innen 6 måneder

Beregning av minimumsinnskudd

Her ser du hvordan det årlige minimumsinnskuddets størrelse beregnes ved lønn på kr 500.000:

(500 000 - 99 858) x 0,02 = 8003

Kostnader for innskuddsfritak ved uførhet, arbeidsgiveravgift og omkostninger kommer i tillegg. 

Hva betyr dette for bedriften din?

I tabellen nedefor kan du se minimumsinnskudd for en ansatt i en innskuddspensjon med forskjellige lønnsnivået: 

LønnÅrlige innskudd
Kr 300 000Kr    4003
Kr 400 000Kr    6003
Kr 500 000Kr    8003
Kr 600 000Kr 10 003
Kr 700 000Kr 12 003
Kr 800 000Kr 14 003
Kr 900 000Kr 16 003
Kr 1 198 296Kr 23 966

Kontakt meg om tjenestepensjon

Bli kontaktet Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager